Przedszkola Terapeutyczne „Dobry Start”

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą  korzystać z intensywnej terapii oraz edukacji w naszych placówkach. Tę propozycję kierujemy do rodziców dzieci, które ukończyły 2,5 r.ż.:

– z niepełnosprawnością intelektualną,

– z niepełnosprawnością sprzężoną,

– z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

– z zespołami genetycznymi,

– z niedosłuchem.

Jak potwierdzają badania, wcześnie rozpoczęta interwencja terapeutyczna przynosi wymierne korzyści i postępy w rozwoju dzieci, dając im szansę na lepsze funkcjonowanie w grupie rówieśniczej w trakcie dalszej edukacji.

Zapewniamy  kompleksową opiekę, edukację i terapię, między innymi: psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, terapię integracji sensorycznej i rehabilitację ruchową, zajęcia dogoterapii, ruchu rozwijającego W. Sherborne, oraz wiele innych aktywności . Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe, stosując podejście integracyjne w wyborze metod i rodzajów terapii. W naszej pracy wykorzystujemy sprawdzone i skuteczne metody ale tworzymy również autorskie programy wspomagania rozwoju dzieci.

Z dziećmi z autyzmem pracujemy pod SUPERWIZJĄ superwizora terapii behawioralnej.

Pracujemy w kameralnych 4 lub 6 osobowych grupach, które są pod stałą opieką 2 nauczycieli – terapeutów. Z naszymi dziećmi pracują również terapeuci indywidualni – specjaliści w danej terapii: logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej i terapii ręki.

Dysponujemy również najnowszymi pomocami, w tym multimedialnymi, wykorzystywanymi w interwencji terapeutycznej. Jednocześnie pokazujemy naszym przedszkolakom świat, ten świat, który na co dzień ich otacza a czasami tak trudno być im jego częścią: odwiedzamy teatry i kino, zoo, jeździmy autobusami i metrem, pływamy w basenie, karmimy zwierzęta, gotujemy, zapraszamy do siebie różnych gości.

Namiastkę tego co robimy, niech zobrazują zdjęcia z prowadzonych terapii i aktywności, dostępne na stronie Facebooka Dobrego Startu – na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Zapraszamy do kontaktu z dyr. przedszkola – P. Małgorzatą Przycką – tel. 729 389 933 i na naszą stronę internetową.

Rozpocznijcie z nami Przedszkolny Dobry Start :)