Bezpłatne przedszkole terapeutyczne

BEZPŁATNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE „DOBRY START” W WARSZAWIE

Stworzyliśmy w „Dobrym Starcie” możliwość  bezpłatnego korzystania z naszych przedszkoli :-)

Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą nieodpłatnie korzystać z intensywnej terapii oraz edukacji w naszych placówkach. Tę propozycję kierujemy do rodziców dzieci:

– z niepełnosprawnością intelektualną,

– z niepełnosprawnością sprzężoną,

– z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, –

– z zespołami genetycznymi, –

– z niedosłuchem.

Jak potwierdzają badania, wcześnie rozpoczęta interwencja terapeutyczna przynosi wymierne korzyści i postępy w rozwoju dzieci, dając im szansę na lepsze funkcjonowanie w grupie rówieśniczej w trakcie dalszej edukacji.

Zapewniamy bezpłatną kompleksową 5 godzinną opiekę, edukację i terapię, między innymi: psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, terapię integracji sensorycznej i rehabilitację ruchową, zajęcia z muzykoterapii, dogoterapii, zajęcia w sali doświadczania świata. Prowadzimy zajęcia indywidulne oraz grupowe, stosując podejście integracyjne w wyborze metod i rodzajów terapii. W naszej pracy wykorzystujemy sprawdzone i skuteczne metody ale tworzymy również autorskie programy wspomagania rozwoju dzieci.

Pracujemy w kameralnych 4 lub 6 osobowych grupach, które są pod stałą opieką 2 nauczycieli – terapeutów. Z naszymi dziećmi pracują również terapeuci indywidualni – specjaliści w danej terapii: logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej i terapii ręki.

Dysponujemy również najnowszymi pomocami, w tym multimedialnymi, wykorzystywanymi w interwencji terapeutycznej. Jednocześnie pokazujemy naszym przedszkolakom świat, ten świat, który na co dzień ich otacza a czasami tak trudno być im jego częścią: odwiedzamy teatry i kino, zoo, jeździmy autobusami i metrem, pływamy w basenie, karmimy zwierzęta, gotujemy, zapraszamy do siebie różnych gości.

Namiastkę tego co robimy, niech zobrazują zdjęcia z prowadzonych terapii i aktywności, dostępne na stronie Facebooka Dobrego Startu – na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Zapraszamy do kontaktu z dyr. przedszkola – P. Małgorzatą Przycką – tel. 532 429 355 i na naszą stronę internetową.

Rozpocznijcie z nami Przedszkolny Dobry Start :)