Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Dobry Start”

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Dobry Start”
ul. Okrągła 48  i  ul. Internetowa 33 , Warszawa – Białołęka
www.przedszkolny-dobrystart.pl
kontakt@przedszkolny-dobrystart.pl
tel.  729 389 933

Dobry start“Dobry Start” to przedszkolna placówka terapeutyczno-edukacyjna, dla dzieci w wieku od 2,5 r.ż do 6 r.ż., które posiadają specjalne potrzeby edukacyjne.

 

Ze swojej strony oferujemy:

 • małe, max. 6 osobowe grupy
 • opiekę 2 nauczycieli w grupie
 • zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka
 • autorski program wychowania przedszkolnego oraz programy z zestawu MEN

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe:

 • terapia logopedyczna/neurologopedyczna
 • terapia pedagogiczna/psychologiczna
 • fizjoterapia
 • terapia integracji sensorycznej i terapia ręki
 • muzykoterapia
 • logorytmika
 • arteterapia
 • dogoterapia
 • ruch rozwijający metodą W. Sherborne

Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Posiadamy wpis do Ewidencji placówek niepublicznych m. st. Warszawy pon nr 111NPP

Centrum wspierania Dobry Start

Organizujemy DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA – aby rodzice i dzieci mogli nas lepiej poznać – o szczegółach informujemy na stronie www.przedszkolny-dobrystart.pl.

Serdecznie zapraszamy!