Jak to działa? Diagnostyka i treningi

Terapia EEG-Biofeedback dla dzieci w wieku 3-6 lat jest dostępna także bezpłatnie. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

MAPING MÓZGU jest pierwszym krokiem w kierunku rozpoczęcia treningów metodą Biofeedback. Polega ono na badaniu aktywności fal mózgu. Wyróżnia się badania:

  • EEG (badanie jakościowe) – trener na podstawie tego badania stwierdza lub wyklucza uszkodzenia mózgu. Badanie EEG jest zlecane przez lekarza neurologa i jest koniczne w niektórych przypadkach;
  • QEEG (badanie ilościowe) – jest to zapis krzywej EEG zamieniony na wartości liczbowe, które oznaczają dane fale mózgowe, charakterystyczne dla danego stanu funkcjonowania człowieka. Dzięki temu badaniu trener wie, które fale dominują, a które są słabe, a zatem które należy poprawić. Na tej podstawie określa cel i dobiera indywidualny program treningowy. Co więcej, badanie QEEG jest nie tylko podstawą rozpoczęcia treningów, ale i umożliwia kontrolę i podsumowanie efektów treningowych. Dlatego ważne jest, by powtórzyć je średnio co 10-15 treningów.

TRENINGI powinny odbywać się systematycznie, w miarę możliwości 2-3 razy w tygodniu. Jedna sesja trwa ok. 50 minut. Natomiast suma treningów potrzebnych do osiągnięcia wyznaczonego celu jest sprawa indywidualną. Podczas treningu pacjent siedzi wygodnie na fotelu z twarzą zwróconą w kierunku ekranu, na którym wyświetlana jest gra. Do głowy i uszu trener mocuje pacjentowi elektrody. Przebieg gry zależy od pacjenta, to On siłą własnej woli stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Jeżeli praca mózgu jest prawidłowa, komputer sygnalizuje przyjemnym dźwiękiem, a na zakończenie danej rundy na ekranie telewizora wyświetlane są zdobyte punkty. Terapeuta z kolei na bieżąco śledzi pracę fal mózgu, dzięki czemu może stymulować fale pożądane i redukować fale niekorzystne.