Zaburzenie a fale mózgu

Terapia EEG-Biofeedback dla dzieci w wieku 3-6 lat jest dostępna także bezpłatnie. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Fale mózgowe są elektrycznymi falami generowanymi w każdym mózgu. Wszystkie składowe fal mózgowych są zawsze produkowane, ale przewagę pewnych pożądanych fal mózgowych można uzyskać wysiłkiem woli i systematycznym treningiem. Produkcja pewnych pożądanych fal, a redukcja fal niepożądanych jest istotą treningu EEG Biofeedback. Poniżej prezentujemy „obraz” fal mózgowych, który widzi trener na swoim monitorze podczas sesji Biofeedback:

fale1

Rodzaje i zakresy częstotliwości fal:

fale2

Delta 1-3 Hz – najpowolniejsza ze wszystkich fal mózgowych. Najczęściej kojarzona z jest ze snem głębokim. Fale delta są też obrazem patologicznym, charakteryzującym uszkodzenia mózgu (np. guzy). Pojawiają się również przy intensywnym wysiłku umysłowym.

fale3

Theta 4-7 Hz – redukuje stres, budzi intuicję i inne pozazmysłowe percepcje umiejętności. Na ogół nadmiar fal Theta (płaty czołowe) powoduje dekoncentracje i problemy w skupieniu uwagi (ADD, ADHD).

fale4

Alfa 8-12 Hz – to fale głębokiego odpoczynku. Dzięki Alfie jesteśmy bardziej kreatywni. Pozwala nam się odprężyć, ale jednocześnie pozostać czujnym.

fale5

SMR 12-15 Hz – pojawia się w chwilach odprężenia. Jesteśmy wtedy bardziej skoncentrowani i polepsza się nasza zdolność uwagi. Ciekawe jest to, że fala ta jest hamowana przez ruch, unieruchomienie ciała może powodować wzrost SMR.

fale6

Beta 15-20 Hz – tutaj neurony pracują naszybciej i najbardziej efektywnie. Jesteśmy skoncentrowani, a rozwiązania pojawiają się szybko. Trening pomaga przygotować się do egzaminu czy uprawiać sport.

fale7

Beta2 20-35 Hz – pojawia się w stanach zdenerwowania, irytacji, ale też wtedy gdy coś nas ekscytuje.

Niektóre zaburzenia a fale mózgu:

  • ADD, ADHD – zwolnienie czynności mózgu, zwłaszcza w rejonach czołowo-centralnych, głównie w lewej półkuli, natomiast w prawej obserwuje się zwiększone pobudzenie; przy ADHD może pojawić się w nadmiar fal szybkich w przednich partiach mózgu, co owocuje zachowaniami impulsywnymi, kompulsywnymi, buntowniczymi (Lubar i Lubar 1999)
  • Depresja – zwolnione fale w lewym czole i przyspieszone w czole prawym
  • Trudności w nauce – podwyższony poziomy fal mózgowych Alfa i Theta, a to może powodować dezorganizację czynności mentalnych.
  • Kłopoty z koncentracją i uczucie senności – nadmiar fal Theta i Alfa
  • Otępienie intelektualne i emocjonalne – brak fal Beta
  • Stres – fale Beta 2 (pasmo wysokiej Bety)