Terapia EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) jest kompleksowym podejściem psychoterapeutycznym, które pierwotnie stosowano w leczeniu stresu pourazowego. Dzięki badaniom odkryto skuteczność metody także w leczeniu innych zaburzeń. Opiera się ona na doniesieniach o przechowywaniu traumatycznych wspomnień w mózgu, procesach przetwarzania informacji i pamięci o trudnych doświadczeniach. Została wynaleziona przez Francine Shapiro w 1987 roku. Obecnie jest jedną z prężniej rozwijających się form psychoterapii.

Podstawą pracy w terapii EMDR są wspomnienia, które powodują dyskomfort, lęk czy strach. Wspomnienia muszą być rzeczywiste i konkretne. Terapeuta odnosi się do każdej płaszczyzny stresującego czy traumatycznego wydarzenia, zarówno emocjonalnej, poznawczej jak i behawioralnej i neurofizjologicznej. Warunkiem koniecznym terapii jest poczucie bezpieczeństwa pacjenta w kontakcie z terapeutą.

Jest to terapia mocno ustrukturalizowana, gdzie terapeuta podczas sesji postępuje zgodnie z opracowanym przez EMDR Institute protokołem, a przeprowadzenie każdej z tych faz jest warunkiem skuteczności terapii. EMDR polega na:

  1. zebraniu wywiadu i historii pacjenta, w tym danych dotyczących trudnego wydarzenia,
  2. przekazaniu technik i zbudowania umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem silnych emocji,
  3. wybraniu celu terapii w porozumieniu z pacjentem,
  4. wyregulowaniu silnych emocji – proces Desensytyzacji,
  5. spokojnej ocenie wydarzenia – proces Restrukturyzacji,
  6. podsumowaniu całego procesu, czyli określenie czy zakończył się sukcesem.

EMDR wykorzystuje ruchy gałek ocznych (bilateralną stymulacje) do stymulacji systemu nerwowego, tak, by odblokować możliwość naturalnych umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Terapia EMDR jest skuteczna głównie w leczeniu:

  • stresu pourazowego(PTSD);
  • depresji, która jest wynikiem przeżytej traumy;
  • zaburzeń lękowych (związanych z przeżywaniem traumy);

Terapię prowadzi certyfikowany terapeuta metody EMDR pani Marta Kolwińska – Wrona

Dane Europejskiego Stowarzyszenia EMDR wskazują, że przeciętna terapia trwa od 3 do 6 sesji, ale czasami trwa to znacznie dłużej. Jedna sesja trwa 90 min i kosztuje 160 zł.