Dogoterapia

Zajęcia terapeutyczne z udziałem psa

Dogoterapia jest metodą pracy z dziećmi w ramach programu rehabilitacyjno – terapeutyczno – wspomagającego rozwój. Stanowi formę terapii kontaktowej, która dzięki nawiązaniu szczególnej więzi ze zwierzęciem oraz motywacji do wykonywania ćwiczeń, jaką daje obecność psa, znacznie przyspiesza wieloaspektowe usprawnianie funkcjonowania małych podopiecznych. Wachlarz zastosowań dogoterapii jest bardzo szeroki. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb.

Wspomaganie rozwoju dotyczy między innymi:

  1. Sprawności motorycznej i lokomocyjnej: usprawnia ogólną sprawność ruchową, motorykę dużą i małą, polepsza równowagę, utrwala prawidłowe wzorce ruchowe, usprawnia koordynację wzrokowo – ruchową.
  2. Stanu emocjonalno – uczuciowego: buduje poczucia bezpieczeństwa poprzez dostarczanie pozytywnych uczuć i emocji, pozytywny obraz własnej osoby, wzmacnia pewność siebie, łagodzi lęki i niepokoje, wzmacnia wiarę we własne możliwości, kształtuje umiejętność wyrażania i nazywania emocji, rozwija wrażliwość.
  3. Relacji społecznych: naucza umiejętności prospołecznych, wygasza zachowania agresywne i wzmacnia kontrolę złości, usprawnia komunikację słowną i bezsłowną, kształtuje umiejętność empatii i współdziałania, budzi chęć nawiązania kontaktu.
  4. Czynności komunikacyjno – poznawczych: usprawnia koncentrację i selektywność uwagi, wielopłaszczyznowo stymuluje zmysły, ćwiczy orientację w schemacie własnego ciała i orientację przestrzenną.

Dogoterapię w naszym ośrodku prowadzi Barbara Wujczyk z Fundacji Razem Łatwiej – Zwierzęta Przełamują Bariery. Pani Basi na zajęciach dzielnie towarzyszą dwa psy: Thami i Bash. Już niedługo pojawią się tutaj zdjęcia z zajęć – zapraszamy!

Cennik