Integracja sensoryczna

Nasza placówka oferuje diagnozę i terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI). Terapia SI kierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, mających problemy z koordynacją ruchową, apatycznych lub nadpobudliwych, mających trudności w uczeniu się, ale może być również wykorzystywana jako metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z ADHD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci cierpiących na autyzm, niedowidzących i niedosłyszących.

Zajęcia trwają 50 min i kosztują 100 zł. Zajęcia odbywają się w przestronnej sali wyposażonej w profesjonalny sprzęt do prowadzenia terapii, miedzy innymi: huśtawki, platformy, konik, helikopter, hamak, trampolina, trapezy, piłki i wiele innych… Terapię SI prowadzą dyplomowani Terapeuci Integracji Sensorycznej z uprawnieniami do diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Zajęcia terapeutyczne poprzedzone są diagnozą procesów integracji sensorycznej, która zamyka się w 3 spotkaniach 60 minutowych. Pełna diagnoza wraz ze szczegółowym opisem dla rodziców i jej omówieniem z terapeutą SI kosztuje 300 zł.

Przy zapisach na terapię SI honorujemy diagnozę, z innego ośrodka, nie starszą niż 6 miesięcy od daty jej przeprowadzenia. Konieczne jest jedynie dostarczenie kopii opisu diagnozy do terapeuty SI przed rozpoczęciem zajęć.

Poniżej znajdziesz wyczerpujące informacje o diagnozie i terapii.