Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej

Diagnoza procesów integracji sensorycznej zamyka się zazwyczaj w 3 spotkaniach 60-cio minutowych. Zdarza się, że dziecko pracuje wolniej, wtedy proces diagnostyczny przedłuża się do 4 spotkań. Dwa pierwsze spotkania obejmują pracę terapeuty z dzieckiem, ostatnie przeznaczone jest na omówienie wyników diagnozy z rodzicami. Podczas tego spotkania rodzice mają możliwość uzyskania od terapeuty wyczerpujących informacji, dotyczących procesów integracji zmysłowej swojego dziecka, otrzymują także diagnozę na piśmie oraz ewentualne zalecenia do pracy z dzieckiem w domu.

Podczas spotkań z dzieckiem certyfikowany terapeuta obserwuje spontaniczne zachowanie dziecka oraz wykonuje szereg testów, na które składają się między innymi:

  • Obserwacja kliniczna
  • test Oczopląsu Protacyjnego
  • Południowo-Kalifornijskie testy Integracji Sensorycznej
  • Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego
  • dodatkowe próby sprawnościowe
  • terapeuta przeprowadza także wywiad z rodzicami dotyczący dotychczasowego rozwoju dziecka, jego nawyków, zachowania w domu i w szkole/przedszkolu.

Często spotykamy się z pytaniem czy rodzic powinien być obecny w sali podczas procesu diagnostycznego. Kwestię obecności rodzica omawiacie Państwo z terapeutą na początku pierwszego spotkania. Zdarza się, że dziecko zupełnie inaczej zachowuje się w obecności rodzica, co może wpływać na wyniki testów. Ale może być też tak, że dziecko czuje się pewniej i bezpieczniej gdy rodzic siedzi obok. Jest to zatem kwestia ustalana indywidualnie pomiędzy opiekunami dziecka a terapeutą.