Logopedyczna terapia niepłynności mowy

Terapia jąkania może w znaczący sposób ułatwić kontakt z drugim człowiekiem. Zapraszamy na nią osoby w każdym wieku, które mają trudności z płynną wypowiedzią, sprawnym wymawianiem słów lub poszczególnych głosek. Terapia ta szczególnie skierowana jest do osób, które są już zmęczone swoją niepłynnością mowy, które przeżywają stres związany z wystąpieniem publicznym czy koniecznością wypowiedzenia się, unikają mówienia lub kontaktów z innymi osobami ze względu na swoje trudności. Prowadzona jest ona w życzliwej atmosferze.W ramach terapii prowadzimy:

  • trening oddechowy,
  • ćwiczenia aparatu mowy,
  • pracę metodą Płynnego Startu Mowy,
  • relaksjację,
  • elementy amerykańskiej metody terapii jąkania,
  • dialog społeczny,
  • pracę z echo-korektorem,
  • rytmizację mowy i zwolnienie jej tempa,
  • ćwiczenia w odmiennych warunkach; stwarzanie sytuacji analogicznych do naturalnych,
  • odwrażliwianie – praca nad zmniejszeniem logofobii (lęku przed mówieniem).

Na terapię zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Czas trwania zajęć to 30 lub 50 min. w zależności od potrzeb i możliwości Klienta.