Metoda Warnkego

JUŻ WKRÓTCE W PORADNI KONWALIOWA!

Metoda została opracowana przez Freda Warnke’go, specjalistę w dziedzinie psychoakustyki i psycholingwistyki, na podstawie jego długoletnich doświadczeń w pracy z dziećmi dyslektycznymi. Metoda ta ma na celu automatyzację funkcji podstawowych oraz skoordynowanie pracy obu półkul mózgowych.

Metoda Warnkego przeznaczona jest dla dzieci w wieku 7 – 14 lat i dorosłych:

  • z dysleksją
  • z zaburzeniami koncentracji uwagi
  • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo- ruchowej

Diagnoza i terapia:
Diagnostyka trwa 60-90 min. i polega na zbadaniu 14 podstawowych funkcji percepcyjno-motorycznych przy użyciu specjalistycznej aparatury oraz testów. Uzyskane wyniki są porównywane do norm obowiązujących w danej grupie wiekowej, co pozwala precyzyjnie określić występujące nieprawidłowości.
Następnie w oparciu o wyniki, opracowywany jest indywidualny plan terapii, który obejmuje również częstotliwość treningów oraz długość trwania terapii. Szacuje się, że może ona trwać od 4 do 6 miesięcy.

Terapię można podzielić na 3 etapy:
1. Trening funkcji podstawowych.
Dziecko w formie zabawy ćwiczy na urządzeniu zwanym Brain – Boy Universal 7 funkcji podstawowych (wzrokowych, słuchowych, motorycznych), które odgrywają istotna rolę w przetwarzaniu informacji.
2. Trening lateralny
Czynność czytania i pisania wymaga ścisłej współpracy obu półkul mózgowych. U dzieci mających problem z dysleksją, komunikacja między półkulami jest niewystarczająca, ponieważ szlak połączeń nerwowych nie działa prawidłowo. Dlatego trening ma na celu usprawnienie przepływu informacji między półkulami.
Podczas treningu dziecko słyszy w słuchawkach głos narratora raz w jednym, raz w drugim uchu, jednocześnie samo czytając na głos ten sam tekst co narrator. Dzięki temu dziecko stale porównuje odbierane dźwięki, a to pobudza do pracy ciało modzelowate. Efektem regularnego treningu lateralnego jest lepsza synchronizacja pracy półkul mózgowych, co w konsekwencji pozytywnie przekłada się na proces uczenia się.
3. Rozwój i automatyzacja tzw. „języka wzrokowego”.
Dzieci z dysleksją mają często problemy z przeliterowywaniem słów dlatego trzeci etap nazywany jest również treningiem literowania. Polega on na utrwaleniu wzrokowej reprezentacji słów, których brzmienie różni się od zapisu graficznego.

Korzyści wynikające z terapii metodą Warnkego:

  • wspomaga prawidłowy rozwój procesów poznawczych,
  • dostarcza efektywnych sposobów uczenia się,
  • wyrównuje deficyty w zakresie centralnego przetwarzania informacji,
  • poprawia funkcjonowanie w zakresie własnej motoryki i równowagi,
  • efekty treningów są widoczne w stosunkowo krótkim czasie.
  • Cennik.