Pedagog

Terapia pedagogiczna/rewalidacyjna – zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży mających trudności i problemy z:

  • koncentracją uwagi,
  • małą i dużą grafomotoryką,
  • koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową,
  • lateralizacją,
  • analizą i syntezą wzrokową,
  • słuchem fonematycznym,
  • licznymi trudnościami szkolnymi,
  • relacjami społecznymi,
  • problemami z czytaniem i pisaniem,
  • odróżnianiem liter o podobnym kształcie.

Rodzaj i tempo ćwiczeń pedagog dobiera indywidualnie do każdego dziecka.

Wizyta diagnostyczna trwa 60 min. i kosztuje 100 zł. Wizyta w ramach terapii pedagogicznej trwa 50 min. i kosztuje 90 zł. Przy dłuższych terapiach proponujemy karnet na 10 zajęć za 850 zł (Regulamin karnetu)

Konsultacje pedagogiczne dla rodziców i opiekunów

Jest to forma pomocy rodzicom, którzy chcieliby pozytywnie wpływać na rozwój swojego dziecka lub doświadczają problemów wychowawczych. Pedagog pomoże zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące wychowania, podpowie jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym czy nieśmiałym, dzieckiem mającym problemy w nauce lub dzieckiem zdolnym. Wskaże możliwości diagnozy i metody terapii.