Psycholog

Proponujemy profesjonalną pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży oraz rodzicom w zakresie:

  • diagnostyki psychologicznej – np. wstępna ocena kliniczna autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD; diagnoza dysleksji, dysgrafii, testy inteligencji.
  • konsultacji psychologicznych,
  • terapii psychologicznej – indywidualnej, rodzinnej.

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne, m.in. w sprawie dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksją, dysgrafią, dysortografią).

Wspieramy i pomagamy również rodzicom (opiekunom prawnym) w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi na każdym etapie rozwojowym dziecka, w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem, w skutecznym porozumiewaniu się w rodzinie.

Poznaj zespół psychologów pracujących w naszej placówce.