Coaching dla młodzieży

Okres dojrzewania to czas kształtowania się naszej osobowości, podejścia do życia, a decyzje, które wtedy podejmujemy mają znaczący wpływ na kierunek późniejszego życia. Często ten okres jest bardzo burzliwy, pełny trudnych emocji, obaw, zwątpienia i zagubienia. Z drugiej strony to wspaniały czas odkrywania i budowania swojego potencjału. Coaching wspiera młodych w stawaniu się świadomymi i odpowiedzialnymi dorosłymi.

Ciekawe wideo stworzone przez International Coaching Federation na temat tego czym jest coaching i co można dzięki niemu uzyskać:

Coach nigdy niczego nie sugeruje, nie oferuje rad ani rozwiązań. Jedynie poprzez zadawanie pytań i stosowanie różnych narzędzi coachingowych stymuluje refleksję, wgląd w przyczyny własnych zachowań, myślenie analityczne bądź kreatywne, zdolność do obserwacji itp.

Proponujemy coaching osobom w wieku 13-19 lat, ale także starsi są mile widziani.

Przykładowa tematyka coachingu:

  • Odkrywanie swoich mocnych stron i pasji
  • Rozwijanie samoświadomości
  • Kształtowanie swojego poczucia sprawstwa
  • Budowanie hierarchii wartości
  • Planowanie kariery zawodowej
  • Definiowanie celów i sposobów ich realizacji
  • Uczenie radzenia sobie z trudnymi emocjami i myślami
  • Zmiana niekorzystnych nawyków
  • Pokonywanie ograniczających przekonań

Dlaczego warto?

Im bardziej jesteśmy świadomi siebie tym bardziej sprawni w interakcji z innymi. Kiedy mamy jasność, co do tego, kim jesteśmy mamy większą łatwość planowania przyszłości i dokonywania dobrych wyborów. Kiedy uczymy się rozpoznawać i rozróżniać, na co mamy wpływ a na co nie, skuteczność naszego działania wzrasta. Rozumiejąc własne emocje zyskujemy większą kontrolę nad własnym życiem.

Młodzież, która uczestniczy w coachingu na całym świecie osiąga lepsze efekty na polu szkolnym- akademickim, poprawę potencjału społecznego i emocjonalnego.

Uwaga: coaching jest metodą rozwojową i nie jest przeznaczony do pokonywania problemów psychicznych typu depresja, zaburzenia lękowe, uzależnienia itp.

Jak wygląda proces?

Cykl coachingowy obejmuje zazwyczaj 4-10 godzinnych spotkań w odstępach 2-tygodniowych. Pierwsza konsultacja to bezpłatne spotkanie trwające 30 minut, na którym możemy się poznać i zbadać swoje oczekiwania (na to spotkanie zapraszamy także rodziców).

Etyka coachingu

Proces coachingowy przebiega zgodnie ze standardami i kodeksem etycznym International Coaching Federetion. Oznacza to między innymi zachowanie poufności i rodzice mogą otrzymać tylko takie informacje na temat przebiegu sesji, na które wyrazi zgodę odbiorca coachingu. Tutaj znajdziesz kodeks etyczny coacha.

Kodeks etyczny