Trening Słuchowy Johansena (IAS)

Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) dr K. Johansena ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Metoda ta stosowana jest obecnie na całym świecie, cieszy się uznaniem w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Skandynawii i krajach Ameryki Północnej.

Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym mają problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków i lokalizacją ich źródła, nie rozumieją wzorców dźwiękowych i mają problemy z rozumieniem mowy zniekształconej czy w hałasie. Konsekwencją tych zaburzeń są często trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi oraz konstruowaniu pisemnych i ustnych wypowiedzi.

Dlatego terapia Johansena zalecana jest dzieciom i młodzieży z:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • dysleksją,
 • zaburzeniami koncentracji,
 • zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
 • trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń i instrukcji,
 • ADHD,
 • nadwrażliwością na dźwięki,
 • ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi (autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa i niepełnosprawności sprzężone).

Problemy z centralnym przetwarzaniem słuchowym mogą pojawić się również u dzieci, których słuch jest w normie.

Trudności w tym zakresie mogą pojawić się w wyniku:

 • częstych infekcji i zapaleń ucha środkowego,
 • powiększonego migdałka podniebiennego,
 • częstego wysiękowego zapalenia ucha,
 • wcześniactwa,
 • niedotlenienia w czasie porodu.

Program terapeutyczny oparty na indywidualnej Stymulacji Słuchowej ma na celu poprawę przetwarzania słuchowego oraz:

 • zdolności w zakresie koncentracji uwagi,
 • rozumienia mowy,
 • artykulacji
 • samooceny
 • motoryki (napięcie mięśniowe, koordynacja ruchów i utrzymywanie równowagi).

Diagnoza i terapia: Diagnoza w IAS obejmuje szczegółowy wywiad oraz badanie audiometrii tonalnej i testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). Kolejnym krokiem jest nagranie indywidualnie dostosowanej płyty – specjalnie filtrowana muzyka instrumentalna nagrywana jest na płytę CD. Dziecko otrzymuje płytę i słucha jej przez słuchawki przez 10 min dziennie. Co 4-8 tygodni kontrolowane są postępy w terapii. Po każdej wizycie kontrolnej dziecko otrzymuje nową płytę. Cały program terapeutyczny trwa 6-10 miesięcy.

Koszt całej terapii uzależniony od rodzaju diagnozy (z audiogramem lub bez) oraz od ilości potrzebnych płyt. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.