Zajęcia Terapeutyczne

Tutaj już wkrótce zamieścimy zdjęcia z terapii dzieci…