Dorośli

 • Pomoc psychologiczna

  Zakres działania psychologów w naszej placówce jest szeroki, obejmuje m.in. poradnictwo, interwencję kryzysową, diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną, prowadzenie treningów rozwoju osobistego.

 • Psychiatra

  Działania psychiatrów w naszej placówce skupiają się głównie na postawieniu diagnozy psychiatrycznej i zaplanowaniu najlepszego dla pacjenta postępowania terapeutycznego oraz na kontroli przebiegu i skuteczności prowadzonego leczenia.

 • Neurolog

  Specjalizujmy się w leczeniu chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego u osób dorosłych i nastolatków. Oferujemy pomoc: diagnostykę i leczenie m.in. padaczki, bólów głowy, stwardnienia rozsianego.

 • EEG - Biofeedback

  EEG-Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne to metoda stworzona przez naukowców na potrzeby ośrodka lotów kosmicznych NASA. Terapię EEG-Biofeedback w naszej Poradni kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież

 • Neurolog dziecięcy

  Pomagamy dzieciom i młodzieży z objawami uszkodzenia układu nerwowego, wymagającym stosowania specjalnych metod diagnostycznych i leczniczych wykraczających poza metody pediatryczne.

 • Gastrolog dziecięcy / Gastroenterolog

  Specjalizujemy się w leczeniu dzieci, cierpiących na choroby przewodu pokarmowego i jamy brzusznej. Oferujemy poradnictwo dietetyczne w: alergiach pokarmowych, celiakii, nietolerancji laktozy, problemach z zaparciami.

 • EEG - Biofeedback

  EEG-Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne to metoda stworzona przez naukowców na potrzeby ośrodka lotów kosmicznych NASA. Terapię EEG-Biofeedback w naszej Poradni kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży

 • Integracja sensoryczna

  Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała.

 • Terapia ręki

  Terapia ręki polega na wykonywaniu różnorodnych zadań poprawiających funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych ręki dziecka. A wszystko to w przyjazny i interesujący sposób, co sprawia, że czas spędzony na terapii jest nie tylko efektywną pracą ale i niezwykłą przyjemnością.

 • Logopeda

  Oferujemy diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomagamy w problemach: opóźnionego rozwoju mowy, nieprawidłowej wymowy, seplenienia, jąkania, niewyraźnego mówienia, "francuskiego r", zbyt szybkiego tempa mówienia. Prowadzimy terapię dzieci cierpiących na autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, dzieci niedosłyszących i niesłyszących.

 • Psycholog

  Zakres działania psychologów w naszej placówce jest szeroki, obejmuje m.in. poradnictwo, interwencję kryzysową, diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną, prowadzenie treningów rozwoju osobistego.

 • Trening Słuchowy Johansena (IAS)

  Indywidualna Stymulacja słuchu dr Johansena kierowana jest do dzieci i młodzieży z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Zapraszamy także dzieci o specjalnych potrzebach terapeutycznych (z autyzmem, ZA, z. Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym)

 • Terapia NDT-Bobath

  Terapia NDT-Bobath skierowana jest do noworodków, niemowląt i małych dzieci, między innymi z zaburzeniami napięcia mięśniowego (zbyt silnie lub zbyt słabo napięte mięśnie), zaburzeniami rozwoju ruchowego.

 • Rehabilitacja

  Prowadzimy rehabilitację indywidualną dzieci. Absolwenci Fizjoterapii oprócz standardowych metod terapii wykorzystują wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach, m.in.: PNF, NDT-Bobath, Kinesiology Taping.