WAŻNE: Petycja do MEN – terapie dla dzieci

 

Dobrej zmiany cd.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do podpisania petycji do Minister Anny Zalewskiej w sprawie nakazu zatrudniania specjalistów na umowy o pracę od 1 września 2018.

Zmiany w prawie oświatowym powodują, że specjaliści prowadzący zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka będą mogli być zatrudnieni tylko w oparciu o umowę o pracę.  Spowoduje to mniejszą dostępność specjalistów (nie wszyscy chcą skorzystać z takiej formy zatrudnienia), duże trudności w dostosowaniu grafiku zajęć do potrzeb dziecka i rodziców oraz mniejszą elastyczność w indywidualnym doborze form terapii.

Kolejnym utrudnieniem jest uniemożliwienie dzieciom korzystania z terapii wpisanej w orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poza przedszkolem – oznacza to, że przedszkole nie będzie mogło już opłacać z dotacji zajęć dziecka w innej placówce. Więcej szczegółów znajdą Państwo w petycji – zachęcamy do jej podpisania.

Petycję można podpisać TUTAJ.

Dziękujemy!