Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Witamy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Konwaliowa”, stworzonej aby pomagać dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom.

Poradnia zapewnia wsparcie i pomoc doświadczonego zespołu specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, neurologów oraz fizjoterapeutów w zakresie: wczesnego wspomagania rozwoju, konsultacji, diagnostyki, opinii, terapii dzieci (w tym niemowląt) i młodzieży.

Działamy zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami). Organem nadzorującym pracę poradni jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne, m.in. w sprawie dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksją, dysgrafią, dysortografią).

W naszej pracy dbamy o rzetelność, dyskrecję oraz przyjazną atmosferę.

Zapraszamy do kontaktu z nami:
od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 – 21:00
w soboty w godz: 8:00 – 16:00
pod nr tel. 22 353 22 66, 792 66 22 66 lub e-mailem: konwaliowa@konwaliowa.pl