Terapia

Naszym podopiecznym oferujemy w zależności od indywidulanych potrzeb, terapię:

  • psychologiczną,
  • pedagogiczną (zajęcia reedukacyjne),
  • logopedyczną / neurologopedyczną,
  • integracji sensorycznej,
  • fizjoterapię,
  • ręki (mała motoryka),
  • Biofeedback EEG,
  • trening słuchowy metodą Johansena.

Wspieramy i pomagamy również rodzicom (opiekunom prawnym) w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi na każdym etapie rozwojowym dziecka, w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem, w skutecznym porozumiewaniu się w rodzinie.