Logopedzi

Paulina Adamczyk (Logopeda, Neurologopeda)

Moja przygoda z logopedią rozpoczęła się od magisterskich studiów polonistycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, że to język jest żywy, ciągle się zmienia, ale także nas określa. Idąc za moimi zainteresowaniami ukończyłam podyplomowe studia z logopedii, a następnie neurologopedii na UMCSie w Lublinie.

Od kilku lat zajmuję się terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pracowałam w Rzeszowskim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych, gdzie stykałam się głównie z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, MPD. Poza tym pracowałam w Poradni Diagnozy i Terapii Trudności Szkolnych z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, dyslalią, Zespołem Aspergera. Dodatkowo byłam tłumaczem języka migowego przy Duszpasterstwie Osób Niesłyszących w Rzeszowie.

Swoją wiedzę i kwalifikacje zdobywam biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. Ukończyłam Trzystopniowy Kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z autyzmem, warsztaty masażu logopedycznego, kurs symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, trzystopniowy kurs języka migowego. Biorę również udział w konferencjach logopedycznych i terapeutycznych o alternatywnych metodach komunikacji oraz terapii behawioralnej.

 

Magdalena Pyra (logopeda)

Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedyczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ponadto niedługo ukończę również studia psychologiczne ze specjalnością kliniczną. Stale poszerzam swoja wiedzę i zdobywam nowe umiejętności odbywając różnego rodzaju staże i praktyki, m. in. w Instytucie Matki i Dziecka, ogólnodostępnych przedszkolach i szkołach, poradni psychologiczno- pedagogicznej, w szkole specjalnej oraz innych placówkach oświatowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Poza pracą w Poradni Konwaliowa , pracuję również jako logopeda w innej poradni psychologiczno- pedagogicznej na terenie Warszawy.Uważam, iż terapia z dziećmi powinna być zorganizowana w taki sposób, aby dzieci odbierały ją jako dobrą zabawę- nie jako nużącą pracę. Na tej zasadzie buduję plan przeprowadzanych przeze mnie zajęć. W związku z tym często tworzę własne pomoce do terapii, wprowadzam zabawy ruchowe związane z ćwiczeniami logopedycznymi, uwzględniając przy tym nie tylko potrzeby, ale także indywidualne zainteresowania moich pacjentów. Przez kilka lat należałam do grupy teatralnej, dzięki czemu mogłam w znacznym stopniu rozwinąć swoją kreatywność. Sądzę, że właśnie ta cecha jest jednym z wyznaczników pomyślnej współpracy z dziećmi.

Marta Puścion (logopeda)

Obecnie przebywa na urlopie.

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedyczną . Obecnie kontynuuję edukacje na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu doskonaląc swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach . Dotychczas ukończyłam między innymi szkolenia dotyczące Metody Krakowskiej (stmultaniczno- sekwencyjna metoda nauki czytania, stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, programowanie języka, wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, terapia neurobiologiczna), Terapii Behawioralnej, zaburzeń karmienia, mowy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, alternatywnych metod komunikacji, terapii PNF w zaburzeniach funkcji oralnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich w wielu szkołach, przedszkolach, fundacjach, poradniach i stowarzyszeniach uczestnicząc w programie „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”. Dodatkowo brałam udział w praktykach w Centrum Zdrowia Dziecka, Instytucie Matki i Dziecka, Szpitalu Grochowskim i wielu innych miejscach. Dotychczas pracowałam w przedszkolu, żłobku i poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Praca z dziećmi to moja pasja, która daje mi dużo satysfakcji, energii i uśmiechu.

 

Agnieszka Głębocka (Logopeda, Neurologopeda)

Obecnie przebywa na urlopie.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, gdzie ukończyłam pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą z resocjalizacją – licencjat. Na Uniwersytecie Szczecińskim, zdobyłam tytuł magistra na kierunku socjologia, specjalność – pracownik socjalny. W 2006 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam studia podyplomowe i otrzymałam tytuł logopedy dyplomowanego. Chcąc pogłębić swoją wiedzę w 2016 r. ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie studia podyplomowe z zakresu neurologopedii.
Dodatkowo ukończyłam kursy:
-AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji;
-kurs I –go stopnia z techniki terapii mowy metodą Werbo – Tonalną;
-kurs z terapii jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną Stopień Pierwszy i Drugi – Technika Delikatnego Startu Mowy, Technika Przedłużonego Mówienia.

Aktualnie pracuję jako neurologopeda w szkole oraz w poradniach. Zajmuję się:

  • Wczesną interwencję logopedyczną u noworodków i wcześniaków,
  • Profilaktyką zaburzeń mowy,
  • Diagnozą logopedyczną i neurologopedyczną,
  • Stymulacją rozwoju mowy,
  • Terapią opóźnionego rozwoju mowy,
  • Terapią wad wymowy (dyslalia),
  • Terapią jąkania techniką TPN (Technika Przedłużonego Mówienia) oraz TDSM (Techniką Delikatnego Startu Mowy) u dzieci i dorosłych,
  • Terapią afazji, dysfazji, anartrii, dyzartrii u dzieci i dorosłych,
  • Terapią mowy u osób po laryngektomi.

Katarzyna Klajn (Logopeda)

Jestem absolwentką podyplomowych studiów logopedycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Tytuł magistra uzyskałam na UKSW w Warszawie na kierunku socjologia.

Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk, m.in. w szkole podstawowej, przedszkolu terapeutycznym i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cały czas staram się poszerzać swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumianych trudności z komunikacją i w tym celu ukończyłam szereg szkoleń i warsztatów logopedycznych, m.in. z zakresu opóźnionego rozwoju mowy, masażu logopedycznego, trudności komunikowania się w autyzmie, FAS.

Ukończyłam także dwustopniowe szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii ręki oraz szkolenie z Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R).

Katarzyna Życka (Logopeda, Pedagog, Terapeuta Funkcji Wzrokowych)

Jestem logopedą, pedagogiem i specjalistą terapii widzenia. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na WSP TWP im. Korczaka w Warszawie oraz wiele szkoleń doskonalących i kwalifikacyjnych, m.in. w zakresie: diagnoza i terapia funkcji wzrokowych IMPULS SYSTEM w trudnościach w czytaniu i pisaniu, metody krakowskiej, III stopniowa Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako logopeda i pedagog w przedszkolach i szkole. Obecnie prowadzę terapię i diagnozę w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami mowy i języka różnego pochodzenia – z autyzmem, Zespołem Downa, zespołem Aspergera, MPD, FAS, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, ADHD, alalią, dyslalią. W pracy staram się wykorzystywać różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dążę do tego, aby jak najlepiej zrozumieć trudności dziecka oraz wspierać jego mocne strony.