Psycholodzy

Ewa Kąca (Psycholog/Psychoterapeuta)

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Po studiach ukończyłam Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Następnie uzyskałam certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

W obszarze pomagania ludziom udzielam się od 2002r. Moja dotychczasowa praktyka kliniczna obejmuje następujące placówki:

  • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – IV Klinika Psychiatryczna: Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego
  • Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
  • Akademia Medyczna w Warszawie – II Klinika Psychiatryczna: Wojewódzki Szpital Bródnowski
  • Od 2007r. współpracuję również z niepublicznymi ośrodkami terapeutycznymi w Warszawie.

Specjalizuję się w pomaganiu osobom z problemami lękowymi (napady paniki, lęk uogólniony, społeczny, inne fobie, lęk o zdrowie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), związanymi ze stresem, adaptacyjnymi i depresyjnymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Marta Kolwińska-Wrona (Psycholog/Psychoterapeuta)

Wykształcenie psychologiczne zdobyte na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek – psychologia). Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 177 nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej należące do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies. Ukończone Szkolenie Podyplomowe Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej – Oxford Cognitive Therapy Centre .Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ukończone Studium Medyczne Terapii Zajęciowej w Pruszków oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie.

Praktyki w oddziałach szpitalnych, domach opieki społecznej, areszcie śledczym, oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży (praca przy użyciu technik terapii poznawczo-behawioralnej), 9-letnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi chorymi psychicznie, praca terapeutyczna z dziećmi w wieku gimnazjalnym i licealnym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Praca terapeutyczna z osobami mającymi trudności życiowe, potrzebującymi wsparcia, nadużywającymi alkoholu bądź rodzinami nie mogącymi poradzić sobie z problemami osób bliskich cierpiących na chorobę psychiczną (np. schizofrenię, depresję, zaburzenia lękowe).

Współpraca z miesięcznikiem Bank. Publikacje w Psychologia w szkole, Studia Psychologica, Forum Psychologiczne, Świat Schizofrenii.

Dariusz Przycki (Psycholog)

Od blisko 20 lat moje życie zawodowe związane jest z pomaganiem ludziom w trudnych dla nich sytuacjach. Przez blisko 10 lat pracowałem w Pogotowiu Ratunkowym udzielając wsparcia i pomocy osobom, w chwilę po traumatycznym zdarzeniu. Praktykę kliniczną i terapeutyczną zdobywałem w II Klinice Psychiatrycznej Szpitala Bródnowskiego – w oddziale psychiatrycznym oraz przyszpitalnej poradni zdrowia psychicznego.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje doszkalając się, m.in. ukończyłem 4,5-letnie Całościowe Szkolenie Podyplomowe atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, szkolenie „Grupa Balinta” którego celem było uzyskanie certyfikatu Lidera Grup Balinta, Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego oraz International Balint Society.

Prowadzę terapię indywidualną, małżeńską i terapię par. Jako dyrektor sprawuje nadzór merytoryczny nad Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wspomnę jeszcze, że jestem prezesem Fundacji “KONWALIOWA”

 

Kinga Kołodziejczak (Psycholog/Psychoterapeuta)

Jestem psycholożką i psychoterapeutką pracującą w nurcie poznawczo – behawioralnym. Na co dzień pracuję na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową. Prowadzę również konsultacje psychologiczne i psychoterapią w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bródnowskim.
Pracuję z osobami chorymi psychicznie, z osobami mającymi trudności życiowe, potrzebującymi wsparcia, a także rodzinami nie mogącymi poradzić sobie z problemami osób bliskich cierpiących na chorobę psychiczną. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych.
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Małgorzata Świć (Psycholog)

Jestem psychologiem. Zajmuję się głównie: diagnozowaniem zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, diagnozowaniem specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksją rozwojową), diagnozowaniem sytuacji rodzinnej, poradnictwem psychologicznym, pomocą psychologiczną pod kątem rozwiązywania problemów i kryzysów małżeńskich, rodzinnych oraz terapią zaburzeń emocjonalnych. Posiadam 10-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

Brałam udział w licznych warsztatach i szkoleniach dotyczących pomocy dziecku i rodzinie – w tym związanych z problematyką ADHD, agresji oraz zaburzeń emocjonalnych, a także w rocznym szkoleniu z systemowej terapii rodzin, zorganizowanym przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne (ukończyłam drugi kierunek studiów – pedagogikę) oraz dydaktyczne (przez 6 lat prowadziłam zajęcia z zakresu psychologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej).

Ukończyłam 4-letnie podyplomowe studium psychoterapii przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, realizowane we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz MABOR Centrum Psychologiczno – Medycznego i Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego. Ukończyłam także Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie przeciwdziałania Przemocy i Wykorzystywaniu Seksualnemu dzieci i młodzieży w Fundacji “Dzieci Niczyje”. Współpracuję z wieloma ośrodkami świadczącymi pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dziecku i rodzinie.

Monika Bubicz (Psycholog)

Jestem psychologiem – ukończyłam studia magisterskie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna z wynikiem celującym (przez 4 lata studiów posiadałam tytuł VIS – Very Important Student). Ukończyłam również studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej w SWPS oraz Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci. Wiedzę zdobywam również na licznych kursach i szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, pracuję z ofiarami przemocy.

W Poradni zajmuję się diagnozą sytuacji dziecka i rodziny, pomagam w sytuacjach okołorozwodowych, udzielam konsultacji wychowawczych oraz diagnozuję trudności szkolne na każdym etapie edukacyjnym, zaburzenia emocjonalne i rozwojowe dzieci.

Prywatnie – mam udaną rodzinę, 2 dorosłych synów. W chwili wolnej realizuję swój projekt “szczęśliwe życie”.

Beata Zbiegień (Psycholog)

Magister psychologii i filozofii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w zakresie terapii psychodynamicznej.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w szkole i środowisku rodzinnym oraz diagnostykę psychologiczną osób dorosłych.

Pomoc psychologiczną kieruję przede wszystkim do osób przeżywających trudności życiowe, kryzysy oraz tych, którzy chcą lepiej rozumieć siebie i świadomie wpływać na swoje życie. Prowadzę terapię indywidualną. Moja praca podlega superwizji.