Terapeuci SI

Martyna Orłowska (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog specjalny, Logopeda)

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i protetykiem słuchu. Na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ukończyłam studia magisterskie o specjalności surdopedagogika i terapia pedagogiczna. W trakcie studiów odbywałam liczne praktyki w wielu ośrodkach w Polsce zajmującymi się opieką i terapią dzieci m.in.: z wadami słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym i trudnościami w uczeniu.

Pracowałam na stanowisku terapeuty zajęciowego w grupie terapeutycznej znajdującej się w przedszkolu integracyjnym. Moimi podopiecznymi były dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

W celu podnoszenia moich kwalifikacji uczestniczę w różnych kursach i warsztatach metodycznych. Ukończyłam m.in. szkolenia z:

 • Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopień,
 • Terapia Ręki,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Praca nad odruchami,
 • Dla kogo i dlaczego? Integracja sensoryczna w praktyce szkolnej,
 • Spektrum zaburzeń autystycznych. Jak pracować z dzieckiem?,
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z autyzmem,
 • Praca nad zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem,
 • ADHD – żywe srebro czy samochód bez hamulców?,
 • Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych,
 • Metodyka postępowania przy wprowadzaniu komunikacji pozawerbalnej-piktogramy. Teksty melodyczne do prowadzenia komunikacji z uczniem niemówiącym,
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • Techniki wyciszające;
 • Usprawnianie percepcji wzrokowej oraz percepcji słuchowej,
 • Ortoptyka – podstawy diagnozy i rehabilitacji,
 • Dziecko wiotkie.

Moją pasją są góry i fotografia. W wolnych chwilach staram się rozwijać swoje umiejętności w nauce języka francuskiego.

 

Aleksandra Jaworska (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT-Bobath, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Ukończyłam studia magisterskie na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Od początku studiów kształciłam się w kierunku fizjoterapii pediatrycznej, gdyż kocham pracę z najmłodszymi Pacjentami. Daje mi ona mnóstwo radości oraz satysfakcji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Ze względu na duże zainteresowanie tematyką neurologiczną, swoją pracę magisterską napisałam na temat analizy chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Podczas pracy z Dziećmi bardzo ważne dla mnie jest nawiązanie z Nimi jak najlepszego kontaktu, a także współpraca z Rodzicami oraz wspólne ustalanie i realizowanie celów terapii.

Uczęszczam na liczne warsztaty, konferencje oraz kursy, aby stale się rozwijać i jak najlepiej pracować ze swoimi Pacjentami. Do tej pory ukończyłam:

 • Kurs Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci
 • Kurs Wady postawy u dziecka wieku przedszkolnym w odniesieniu do zaburzeń w rozwoju sensomotorycznym. Ocena i badanie postawy dziecka.
 • Kurs Diagnoza procesów integracji sensorycznej
 • Kurs II stopnia „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej”
 • Kurs I stopnia z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej
 • Kurs podstawowy „Koncepcja PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation”
 • Warsztaty „Gimnastyka korekcyjna w wadach postawy, skrzywieniach kręgosłupa- usprawnianie”
 • Kurs „Ocena neurorozwojowa dziecka- wczesna interwencja”
 • Kurs podstawowy „Kinesiology Taping”
 • Kurs „Pierwsza pomoc pediatryczna”
 • Kongres pn. „Wybrane tematy z fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna”
 • Seminarium wprowadzające „Terapia Integracji Sensorycznej Ayres SIAT Pedagogiki Integracyjno-Sensorycznej SIPad”
 • Konferencja „Pediatria jakiej nie znacie 2014”

Ewa Durka (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT Bobath, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Absolwentka studiów magisterskich II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Posiada doświadczenie zawodowe w rehabilitacji dzieci i niemowląt, zbierane w placówkach reha ilitacji neurologicznej oraz w szpitalach klinicznych w Warszawie i innych miastach w Polsce i za granicą. Uczestniczka warsztatów i konferencji naukowych z zakresu rehabilitacji. W swojej pracy najbardziej ceni sobie zabawę  – to dzięki niej dzieci mogą osiągać kolejne cele terapeutyczne, w pełni angażować się w
terapię, rozwijać umiejętności ruchowe i wyobraźnię. Uwielbia
podróże i taniec.

Ukończone kursy:

 • NDT Bobath Basic Certificate Course in the Management and Treatment of Children with Cerebral Palsy and Other Neuromotor Disorders
 • NDT Bobath Advance – Kurs rozwijający
 • NDT Bobath Baby – zaawansowany kurs diagnostyki i terapii neurorozwojowej niemowląt
 • Kurs metody PNF – poziom podstawowy
 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II Stopnia
 • Kurs Kinesio Taping
 • Kurs wprowadzający dotyczący dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w wieku 0-2 lata
 • Warsztaty ‘Narzędzie M-CHAT-R/F’ – wczesne wykrywanie autyzmu
  dziecięcego, Program BadaBada,
 • Kurs Języka miganego
 • Szkolenie ‘Rozwój niemowlęcia’
 • Fakultet ‘Komunikacja z pacjentem’
 • Fakultet ‘Logopedia w fizjoterapii

Sylwia Lewocik (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Psycholog)

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, specjalizacja – psychologia kliniczna. Obecnie zdobywam kwalifikacje pedagogiczne. Jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Posiadam uprawnienia do prowadzenia zajęć z Terapii Ręki. Ukończyłam także szkolenie z Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R).Od 2012 roku zajmuje się pracą z osobami (zarówno dziećmi, jak i dorosłymi) z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich w na oddziale psychiatrycznym oraz pracując w przedszkolach, fundacjach, poradniach i stowarzyszeniach.Po pracy oddaję się działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Katarzyna Piekorz (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Fizjoterapeuta)

Jestem absolwentką fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (studia licencjackie) i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (studia magisterskie).Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu warszawskich i śląskich placówkach rehabilitacyjnych (m.in w Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawskim Szpitalu dla Dzieci, Centrum Intensywnej Terapii „Olinek”). Cały czas chcę się rozwijać i doskonalić siebie, a przede wszystkim lepiej i skuteczniej prowadzić terapię, dlatego aktywnie poszukuję wiedzy uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Ukończyłam następujące kursy:

 • Integracja sensoryczna I i II stopnia
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
 • Terapia ręki
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp na podłożu neurofizjologicznym wg Barbary Zukunft-Huber
 • Masaż Shantali
 • Kurs podstawowy nauki pływania wg zasad koncepcji Halliwick

W codziennej pracy cenię sobie przede wszystkim pomysłowość dzieci, która nie zna granic, ich szczerość i zaangażowanie. W terapii staram się podążać za dzieckiem i równocześnie dostosowywać przebieg zajęć tak, aby przez zabawę osiągać kolejne cele terapeutyczne.

Swój wolny czas najchętniej spędzam na łonie natury, uwielbiam wycieczki za miasto, gdzie mogę odetchnąć i nieco zwolnić tempo.