Terapeuci SI

Martyna Szczecińska (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog specjalny, Logopeda)

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i protetykiem słuchu. Na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ukończyłam studia magisterskie o specjalności surdopedagogika i terapia pedagogiczna. W trakcie studiów odbywałam liczne praktyki w wielu ośrodkach w Polsce zajmującymi się opieką i terapią dzieci m.in.: z wadami słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym i trudnościami w uczeniu.

Pracowałam na stanowisku terapeuty zajęciowego w grupie terapeutycznej znajdującej się w przedszkolu integracyjnym. Moimi podopiecznymi były dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

W celu podnoszenia moich kwalifikacji uczestniczę w różnych kursach i warsztatach metodycznych. Ukończyłam m.in. szkolenia z:

 • Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopień,
 • Terapia Ręki,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Praca nad odruchami,
 • Dla kogo i dlaczego? Integracja sensoryczna w praktyce szkolnej,
 • Spektrum zaburzeń autystycznych. Jak pracować z dzieckiem?,
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z autyzmem,
 • Praca nad zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem,
 • ADHD – żywe srebro czy samochód bez hamulców?,
 • Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych,
 • Metodyka postępowania przy wprowadzaniu komunikacji pozawerbalnej-piktogramy. Teksty melodyczne do prowadzenia komunikacji z uczniem niemówiącym,
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • Techniki wyciszające;
 • Usprawnianie percepcji wzrokowej oraz percepcji słuchowej,
 • Ortoptyka – podstawy diagnozy i rehabilitacji,
 • Dziecko wiotkie.

Moją pasją są góry i fotografia. W wolnych chwilach staram się rozwijać swoje umiejętności w nauce języka francuskiego.

Ewa Kulicka (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT Bobath, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Obecnie na urlopie.

Absolwentka studiów magisterskich II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Posiada doświadczenie zawodowe w rehabilitacji dzieci i niemowląt, zbierane w placówkach reha ilitacji neurologicznej oraz w szpitalach klinicznych w Warszawie i innych miastach w Polsce i za granicą. Uczestniczka warsztatów i konferencji naukowych z zakresu rehabilitacji. W swojej pracy najbardziej ceni sobie zabawę  – to dzięki niej dzieci mogą osiągać kolejne cele terapeutyczne, w pełni angażować się w
terapię, rozwijać umiejętności ruchowe i wyobraźnię. Uwielbia
podróże i taniec.

Ukończone kursy:

 • NDT Bobath Basic Certificate Course in the Management and Treatment of Children with Cerebral Palsy and Other Neuromotor Disorders
 • NDT Bobath Advance – Kurs rozwijający
 • NDT Bobath Baby – zaawansowany kurs diagnostyki i terapii neurorozwojowej niemowląt
 • Kurs metody PNF – poziom podstawowy
 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II Stopnia
 • Kurs Kinesio Taping
 • Kurs wprowadzający dotyczący dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w wieku 0-2 lata
 • Warsztaty ‘Narzędzie M-CHAT-R/F’ – wczesne wykrywanie autyzmu
  dziecięcego, Program BadaBada,
 • Kurs Języka miganego
 • Szkolenie ‘Rozwój niemowlęcia’
 • Fakultet ‘Komunikacja z pacjentem’
 • Fakultet ‘Logopedia w fizjoterapii

Sylwia Lewocik (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Psycholog)

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, specjalizacja – psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z pedagogiki w Centrum Rozwoju i Edukacji w Łodzi. Jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Posiadam uprawnienia do prowadzenia zajęć z Terapii Ręki. Od 2012 roku zajmuje się pracą z osobami (zarówno dziećmi, jak i dorosłymi) z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich w na oddziale psychiatrycznym oraz pracując w przedszkolach, fundacjach, poradniach i stowarzyszeniach.
Po pracy oddaję się działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ukończone kursy:

 • Integracja Sensoryczna Stopień I i II
 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
 • Profil Psychoedukacyjny (PEP-R)
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Wady genetyczne – dysmorfologia i trudne rozmowy z rodzicami
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I i II
 • Ratownictwo medyczne w zakresie pierwszej pomocy

Katarzyna Piekorz-Lamprecht (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Fizjoterapeuta)

Jestem absolwentką fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (studia licencjackie) i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (studia magisterskie).Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu warszawskich i śląskich placówkach rehabilitacyjnych (m.in w Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawskim Szpitalu dla Dzieci, Centrum Intensywnej Terapii „Olinek”). Cały czas chcę się rozwijać i doskonalić siebie, a przede wszystkim lepiej i skuteczniej prowadzić terapię, dlatego aktywnie poszukuję wiedzy uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Ukończyłam następujące kursy:

 • Integracja sensoryczna I i II stopnia
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
 • Terapia ręki
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp na podłożu neurofizjologicznym wg Barbary Zukunft-Huber
 • Masaż Shantali
 • Kurs podstawowy nauki pływania wg zasad koncepcji Halliwick

W codziennej pracy cenię sobie przede wszystkim pomysłowość dzieci, która nie zna granic, ich szczerość i zaangażowanie. W terapii staram się podążać za dzieckiem i równocześnie dostosowywać przebieg zajęć tak, aby przez zabawę osiągać kolejne cele terapeutyczne.

Swój wolny czas najchętniej spędzam na łonie natury, uwielbiam wycieczki za miasto, gdzie mogę odetchnąć i nieco zwolnić tempo.

Katarzyna Klajn (Logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Jestem absolwentką podyplomowych studiów logopedycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Tytuł magistra uzyskałam na UKSW w Warszawie.

Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk, m.in. w szkole podstawowej, przedszkolu terapeutycznym i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cały czas staram się poszerzać swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumianych trudności z komunikacją i w tym celu ukończyłam szereg szkoleń i warsztatów logopedycznych, m.in. z zakresu opóźnionego rozwoju mowy, masażu logopedycznego, trudności komunikowania się w autyzmie, FAS. Ukończyłam także dwustopniowe szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii ręki oraz szkolenie z Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R). W lipcu 2015 r. zakończyłam trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w praktyce terapeutyczno-edukacyjnej dzieci z autyzmem. W czerwcu 2017 r. uzyskałam kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

Mają pasją są podróże i narciarstwo. Poza godzinami pracy podróżuję autostopem po Europie lub palcem po mapie planując następną podróż. Piszę podróżniczego bloga, czytam fantastykę i kryminały.

Martyna Iwaniuk-Sawczuk (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i odbywając praktyki w wielu placówkach, zajmujących się rehabilitacją zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednak to praca z dziećmi przynosi mi ogromną radość i satysfakcję. Podczas swoich zajęć dokładnie dopasowuję metody do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz dbam o przyjazną atmosferę, ponieważ uważam, że dobra współpraca z dzieckiem pomaga osiągać najlepsze efekty terapii.

Ukończone szkolenia:

 • PNF Podstawowy
 • PNF w Pediatrii
 • Integracja Sensoryczna I i  II st.
 • Taping Rehabilitacyjny
 • Kurs Masażu I i II stopnia

Joanna Mioduchowska (Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Z wykształcenia polonista, z zamiłowania terapeuta. Studia magisterskie ukończyłam w 2000 roku na KUL, w 2007 roku złożyłam pracę dyplomową i uzyskałam tytuł logopedy i glottodydaktyka na APS. Od tego czasu pracowałam jako logopeda w szkole podstawowej i przedszkolu, gdzie prowadziłam terapię dzieci z różnymi dysfunkcjami. Aby holistycznie podchodzić do każdego dziecka, w 2017 roku rozpoczęłam studia podyplomowe z integracji sensorycznej. W 2018 roku uzyskałam tytuł diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej. W międzyczasie stwierdziłam, że samo SI to za mało, więc ukończyłam „Terapię ręki I i II stopnia”, ” Integrację Bilateralną – program szkolny” oraz „Integrację odruchów INPP – program szkolny”. Pragnę ciągle się dokształcać, aby móc jak najlepiej pomagać dzieciom i nie tylko. Fascynuje mnie siła zmysłu dotyku, dlatego też masaż terapeutyczny nie jest mi obcy. W przyszłości zamierzam ukończyć kurs z terapii cranio-sacralnej.

Prywatnie jestem żoną i matką – Poli i Filipa. W wolnych chwilach uwielbiam czytać książki, albo wypoczywać w nadmorskich okolicznościach przyrody. Kocham zwierzęta – mam cudownego domowego kota – terapeutę: ragdolla Mojito, który jest maskotką wszystkich domowników, mimo że jak to kot lubi chodzić własnymi ścieżkami.

Moje motto: „Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach”.