TUS – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 4-11 lat

NOWE GRUPY! Trening Umiejętności Społecznych Dla Dzieci (TUS) 

TUS to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

TUS przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w sferze społecznej:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
 • nieśmiałość, wycofanie,
 • trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
 • impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami,
 • zachowania opozycyjne, buntownicze,
 • nieumiejętność dostosowania się do zasad,
 • uleganie niekorzystnym wpływom,
 • problemy wychowawcze,
 • *w tym dla dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, ADHD.

Organizacja zajęć:

 • zajęcia są prowadzone przez dwóch terapeutów: psychologa i pedagoga lub dwóch psychologów, co pozwala na modelowanie zachowań dzieci, monitorowanie ich postępów i obserwację każdego uczestnika;
 • grupy liczą od 4 do 7 osób;
 • czas każdego spotkania to 75 min + 15 min na przekazanie informacji rodzicom;
 • w połowie i na koniec cyklu indywidualne konsultacje z rodzicami każdego dziecka;
 • termin : czwartki  godz. 16:30 i 18:00;
 • uczestnictwo w Treningu poprzedzone jest indywidualną konsultacją z rodzicem i dzieckiem 1h – 90 zł (płatne oddzielnie).

Cena za cały cykl zajęć (26 treningów + 2 konsultacje): 2000 zł (71zł/1spotkanie) LUB dwie raty po 1120 zł (80 zł/1spotkanie).

Zapisy i informacje tel.  792 66 22 66. ZAPRASZAMY!

trening umiejętności społecznych TUS