Bezpłatna Terapia i Rehabilitacja

Program Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest realizowany w Poradni Konwaliowa od stycznia 2012 roku. Prowadzony jest, aby pomóc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom. Obecnie pod opieką Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju znajduje się ok. 120 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 7 lat. Program skierowany jest do dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.

Jakie są wymagania, aby dziecko zostało przyjęte do Zespołu WWR?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – listę Poradni publicznych znajdziesz tutaj: Poradnie Publiczne.

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Konwaliowa jest dostarczenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych następujących dokumentów:

 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (oryginał)
 • wniosku o przyjęcie dziecka do zespołu WWR (POBIERZ WNIOSEK)
 • zgody na kontakt z innymi instytucjami (POBIERZ ZGODĘ)

Przed złożeniem Wniosku prosimy zapoznać się z Regulaminem Zajęć WWR (ZOBACZ REGULAMIN)

Terapie dostępne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

Zatrudniamy specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje aby prowadzić zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół obejmuje specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii oraz rehabilitacji ruchowej.

W ramach WWR dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

  • Psychologiczna
  • Pedagogiczna
  • Logopedyczna / Neurologopedyczna
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia Ręki
  • Fizjoterapia
  • NDT-Bobath
  • EEG-Biofeedback

 

Organizacja zajęć:

Wczesne wspomaganie realizujemy w naszej poradni od poniedziałku do soboty. Zajęcia organizowane są w wymiarze 4 godzin miesięcznie, zgodnie z zaleceniami w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy telefonicznie: pod nr tel.792 66 22 66 oraz osobiście w Poradni – mieścimy się przy ul. Kowalczyka 1A.

Dla dzieci korzystających z Programu WWR w naszej Poradni przygotowaliśmy specjalną ofertę rabatów na dodatkowe zajęcia odpłatne (nawet do 15% taniej).

Więcej informacji na temat  programu WWR w naszej Poradni udziela Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju – Katarzyna Klajn pod nr tel. 533 333 298.

Program Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Projekt finansuje