Zespół

Lekarze i psycholodzy – Osoby dorosłe

Monika Jerominiak – Kobrzyńska (Psychiatra)

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii. W latach 2003-2008 pracowałam w oddziale szpitalnym II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej Szpitala Bródnowskiego oraz w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, a następnie Poradni Zdrowia Psychicznego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W trosce o dobro pacjenta stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych. Rozpoczęłam także kolejną specjalizację z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej chcąc w przyszłości zajmować się także neuroobrazowaniem mózgu.

Pracuję z osobami dorosłymi przeżywającymi kryzysy psychiczne, cierpiącymi na zaburzenia emocjonalne i zachowania, zaburzenia psychotyczne oraz zaburzenia pamięci. Wiedza lekarska i odbyte szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej umożliwiają mi prowadzenie leczenia farmakologicznego jak i wsparcie psychoterapeutyczne.

Psychiatra »

Ewa Kąca (Psycholog/Psychoterapeuta)

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Po studiach ukończyłam Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Następnie uzyskałam certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

W obszarze pomagania ludziom udzielam się od 2002r. Moja dotychczasowa praktyka kliniczna obejmuje następujące placówki:

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – IV Klinika Psychiatryczna: Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego
 • Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
 • Akademia Medyczna w Warszawie – II Klinika Psychiatryczna: Wojewódzki Szpital Bródnowski
 • Od 2007r. współpracuję również z niepublicznymi ośrodkami terapeutycznymi w Warszawie.

Specjalizuję się w pomaganiu osobom z problemami lękowymi (napady paniki, lęk uogólniony, społeczny, inne fobie, lęk o zdrowie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), związanymi ze stresem, adaptacyjnymi i depresyjnymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Pomoc psychologiczna »

Marta Kolwińska-Wrona (Psycholog/Psychoterapeuta)

Wykształcenie psychologiczne zdobyte na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek – psychologia). Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 177 nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej należące do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies. Ukończone Szkolenie Podyplomowe Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej – Oxford Cognitive Therapy Centre .Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ukończone Studium Medyczne Terapii Zajęciowej w Pruszków oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie.

Praktyki w oddziałach szpitalnych, domach opieki społecznej, areszcie śledczym, oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży (praca przy użyciu technik terapii poznawczo-behawioralnej), 9-letnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi chorymi psychicznie, praca terapeutyczna z dziećmi w wieku gimnazjalnym i licealnym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Praca terapeutyczna z osobami mającymi trudności życiowe, potrzebującymi wsparcia, nadużywającymi alkoholu bądź rodzinami nie mogącymi poradzić sobie z problemami osób bliskich cierpiących na chorobę psychiczną (np. schizofrenię, depresję, zaburzenia lękowe).

Współpraca z miesięcznikiem Bank. Publikacje w Psychologia w szkole, Studia Psychologica, Forum Psychologiczne, Świat Schizofrenii.

Pomoc psychologiczna »

Dariusz Przycki (Psycholog)

Od blisko 20 lat moje życie zawodowe związane jest z pomaganiem ludziom w trudnych dla nich sytuacjach. Przez blisko 10 lat pracowałem w Pogotowiu Ratunkowym udzielając wsparcia i pomocy osobom, w chwilę po traumatycznym zdarzeniu. Praktykę kliniczną i terapeutyczną zdobywałem w II Klinice Psychiatrycznej Szpitala Bródnowskiego – w oddziale psychiatrycznym oraz przyszpitalnej poradni zdrowia psychicznego.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje doszkalając się, m.in. ukończyłem 4,5-letnie Całościowe Szkolenie Podyplomowe atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, szkolenie „Grupa Balinta” którego celem było uzyskanie certyfikatu Lidera Grup Balinta, Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego oraz International Balint Society.

Prowadzę terapię indywidualną, małżeńską i terapię par. Jako dyrektor sprawuje nadzór merytoryczny nad Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wspomnę jeszcze, że jestem prezesem Fundacji “KONWALIOWA”

Pomoc psychologiczna »

Beata Zbiegień (Psycholog)

Magister psychologii i filozofii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w zakresie terapii psychodynamicznej.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w szkole i środowisku rodzinnym oraz diagnostykę psychologiczną osób dorosłych.

Pomoc psychologiczną kieruję przede wszystkim do osób przeżywających trudności życiowe, kryzysy oraz tych, którzy chcą lepiej rozumieć siebie i świadomie wpływać na swoje życie. Prowadzę terapię indywidualną. Moja praca podlega superwizji.

Pomoc psychologiczna »

Kinga Kołodziejczak (Psycholog/Psychoterapeuta)

Jestem psycholożką i psychoterapeutką pracującą w nurcie poznawczo – behawioralnym. Na co dzień pracuję na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową. Prowadzę również konsultacje psychologiczne i psychoterapią w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bródnowskim.

Pracuję z osobami chorymi psychicznie, z osobami mającymi trudności życiowe, potrzebującymi wsparcia, a także rodzinami nie mogącymi poradzić sobie z problemami osób bliskich cierpiących na chorobę psychiczną. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych.
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Pomoc psychologiczna »

Lekarze i psycholodzy – Dzieci i młodzież

Wojciech Ostoja – Chrząstowski (Neurolog dziecięcy)

Studia medyczne ukończyłem w 1993 roku. W roku 1996 uzyskałem I stopień specjalizacji z pediatrii pracując w I Katedrze Pediatrii Akademii Medycznej. W roku 2000 obroniłem pracę doktorską. Następnie przez 1,5 roku pracowałem w ośrodku neurologiczno – padaczkowym w Ottignies w Belgii. Po powrocie uzyskałem dyplom specjalisty II stopnia z neurologii dziecięcej.

Neurolog dziecięcy »

Piotr Dziechciarz (Pediatra, Gastroenterolog)

Doktor nauk medycznych. Od ponad 15 lat leczę dzieci, uczę studentów oraz uprawiam naukę w szpitalu uniwersyteckim.

Zajmuję się dziećmi z chorobami i dolegliwościami przewodu pokarmowego takimi jak: alergie na pokarmy, bóle brzucha, celiakia, dyspepsja, eradykacja Helicobater pylori, flatulencje czyli wzdęcia, gastryczne problemy, halitoza (brzydki zapach z ust), infestacje pasożytami, jelito nadwrażliwe, kolki niemowlęce, lamblioza, nietrzymanie stolca, otyłość, przewlekła biegunka, refluks żołądkowo-przełykowy, stolce z krwią, terapia zaburzeń karmienia, utrata/brak przyrostu masy ciała, wymioty, zaparcie.

Mam troje dzieci, dwa koty i specyficzne poczucie humoru.

Gastrolog dziecięcy »

Andrea Horvath (Pediatra, Gastroenterolog)

Od początku przygody z medycyną swoje umiejętności merytoryczne i praktyczne doskonaliłam w Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam zdobyłam swe dotychczasowe doświadczenie i wciąż poszerzam wiedzę naukową. W 2000 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych, a w kolejnych latach zdobyłam specjalizacje z dziedziny pediatrii i gatsroenterologii. Ostatnie lata mojej działalności poświęciłam na stworzenie wraz z Kolegami z Kliniki Zespołu Żywieniowego, którego sukcesami możemy śmiało pochwalić się nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Swe zainteresowania zaburzeniami gastrologicznymi u dzieci pogłębiałam na licznych kursach i szkoleniach zagranicznych. W kręgu moich szczególnych zainteresowań znajdują się alergia pokarmowa, celiakia, zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego.

Gastrolog dziecięcy »

Elżbieta Wyszyńska (Lekarz rehabilitacji)

Jestem lekarzem pediatrą, reumatologiem i specjalistą rehabilitacji medycznej. Od wielu lat z zamiłowaniem pracuję z dziećmi, a w dziedzinie rehabilitacji od ponad dwunastu. Swoje doświadczenie w tej dziedzinie zdobywałam w Poradni Rehabilitacyjnej oraz w Klinice Rehabilitacji Wojskowego Instytutu Medycznego. Od stycznia 2010 roku moje zamiłowanie do pracy z dziećmi łączę z funkcją Zastępcy ds. Lecznictwa w Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.

Moimi pacjentami są niemowlęta, dzieci starsze i młodzież. Problemy, w których pomagam moim pacjentom, to zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt, wady postawy i skrzywienia kręgosłupa u dzieci i młodzieży, zaburzenia Integracji Sensorycznej i towarzyszące im dysfunkcje rozwoju, choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży takie jak wady wrodzone i nabyte – w tym: wady słuchu, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia rozwoju spowodowane chorobami zakaźnymi, metabolicznymi i genetycznymi, wszelkie schorzenia wymagające pomocy i rehabilitacji w procesie normalizacji i stymulacji prawidłowego lub maksymalnie możliwego do osiągnięcia poziomu rozwoju.

Lekarz rehabilitacji »

Małgorzata Świć (Psycholog)

Jestem psychologiem. Zajmuję się głównie: diagnozowaniem zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, diagnozowaniem specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksją rozwojową), diagnozowaniem sytuacji rodzinnej, poradnictwem psychologicznym, pomocą psychologiczną pod kątem rozwiązywania problemów i kryzysów małżeńskich, rodzinnych oraz terapią zaburzeń emocjonalnych. Posiadam 10-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

Brałam udział w licznych warsztatach i szkoleniach dotyczących pomocy dziecku i rodzinie – w tym związanych z problematyką ADHD, agresji oraz zaburzeń emocjonalnych, a także w rocznym szkoleniu z systemowej terapii rodzin, zorganizowanym przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne (ukończyłam drugi kierunek studiów – pedagogikę) oraz dydaktyczne (przez 6 lat prowadziłam zajęcia z zakresu psychologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej).

Ukończyłam 4-letnie podyplomowe studium psychoterapii przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, realizowane we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz MABOR Centrum Psychologiczno – Medycznego i Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego. Ukończyłam także Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie przeciwdziałania Przemocy i Wykorzystywaniu Seksualnemu dzieci i młodzieży w Fundacji “Dzieci Niczyje”. Współpracuję z wieloma ośrodkami świadczącymi pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dziecku i rodzinie.

Psycholog dzieci i młodzieży »

Monika Bubicz (Psycholog)

Jestem psychologiem – ukończyłam studia magisterskie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna z wynikiem celującym (przez 4 lata studiów posiadałam tytuł VIS – Very Important Student). Ukończyłam również studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej w SWPS oraz Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci. Wiedzę zdobywam również na licznych kursach i szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, pracuję z ofiarami przemocy.

W Poradni zajmuję się diagnozą sytuacji dziecka i rodziny, pomagam w sytuacjach okołorozwodowych, udzielam konsultacji wychowawczych oraz diagnozuję trudności szkolne na każdym etapie edukacyjnym, zaburzenia emocjonalne i rozwojowe dzieci.

Prywatnie – mam udaną rodzinę, 2 dorosłych synów. W chwili wolnej realizuję swój projekt “szczęśliwe życie”.

Psycholog dzieci i młodzieży »
Psycholog – biegły sądowy »

Terapeuci

Katarzyna Pokrywiecka (Psycholog, Terapeuta EEG-Biofeedback)

Jestem psychologiem ze specjalizacją kliniczną oraz neuroterapeutą EEG-Biofeedback. Posiadam certyfikat w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii metodą EEG-Biofeedback. Jako terapeuta tej metody pracuję zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne w trakcie studiów podyplomowych na kierunku pedagogika.Zajmuję się także diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (w tym zaburzeniami lękowymi, nastroju), trudnościami wychowawczymi, poradnictwem psychologicznym dla rodziców. Prowadzę także zajęcia wspomagania rozwoju dla dzieci z trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnościami.Doświadczenie psychologiczne w pracy z dziećmi z różnymi problemami zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szpitalu neuropsychiatrycznym, placówce opiekuńczo – wychowawczej, świetlicy środowiskowej oraz za granicą w ośrodku edukacyjno – terapeutycznym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Percy Hedley Foundation w Anglii).Ukończyłam wiele szkoleń i kursów m.in. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, szkolenia z arteterapii, z zakresu Systemu Nauczania Kierowanego, z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC).Praca z dziećmi przynosi mi radość i satysfakcję. Dlatego ciągle dążę do rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji, by poprzez jak najlepiej wykonywaną pracę wspierać rozwój dzieci, a tym samym przynosić radość ich rodzinom. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, w zależności od jego potrzeb i możliwości.

Terapia EEG-Biofeedback »

Aleksandra Buczak (Psycholog)

Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną i nueropsychologiczną na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w przedszkolu integracyjnym i poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie rozpoczynałam swoją ścieżkę zawodową. Swój rozwój budowałam podczas licznych szkoleń, przede wszystkim z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Obecnie ubiegam się o tytuł terapeuty behawioralnego. Praca z dziećmi jest dla mnie wyzwaniem, a także motywacją do ciągłego poszerzania wiedzy w celu zrozumienia ich potrzeb i rozwijaniu ich potencjału. W terapii z dzieckiem najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście, systematyczność, konsekwencja oraz pasja terapeuty.
Lubię aktywnie spędzać czas, moją pasją jest przede wszystkim koszykówka. Jestem miłośniczką gotowania, czytania kilku książek naraz oraz dobrego filmu.

Psycholog dzieci i młodzieży »

Martyna Orłowska (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog specjalny)

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i protetykiem słuchu. Na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ukończyłam studia magisterskie o specjalności surdopedagogika i terapia pedagogiczna. W trakcie studiów odbywałam liczne praktyki w wielu ośrodkach w Polsce zajmującymi się opieką i terapią dzieci m.in.: z wadami słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym i trudnościami w uczeniu.

Pracowałam na stanowisku terapeuty zajęciowego w grupie terapeutycznej znajdującej się w przedszkolu integracyjnym. Moimi podopiecznymi były dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

W celu podnoszenia moich kwalifikacji uczestniczę w różnych kursach i warsztatach metodycznych. Ukończyłam m.in. szkolenia z:

 • Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopień,
 • Terapia Ręki,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Praca nad odruchami,
 • Dla kogo i dlaczego? Integracja sensoryczna w praktyce szkolnej,
 • Spektrum zaburzeń autystycznych. Jak pracować z dzieckiem?,
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z autyzmem,
 • Praca nad zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem,
 • ADHD – żywe srebro czy samochód bez hamulców?,
 • Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych,
 • Metodyka postępowania przy wprowadzaniu komunikacji pozawerbalnej-piktogramy. Teksty melodyczne do prowadzenia komunikacji z uczniem niemówiącym,
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • Techniki wyciszające;
 • Usprawnianie percepcji wzrokowej oraz percepcji słuchowej,
 • Ortoptyka – podstawy diagnozy i rehabilitacji,
 • Dziecko wiotkie.

Moją pasją są góry i fotografia. W wolnych chwilach staram się rozwijać swoje umiejętności w nauce języka francuskiego.

Integracja Sensoryczna »
Terapia Ręki »
Ruch rozwijający W.Sherborne »

Ilona Makowska (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Ukończyłam studia magisterskie w Lublinie w WSSP na wydziale fizjoterapii.

Obecnie pracuje w Przychodni Medycznej, gdzie zajmuje się rehabilitacją dorosłych i dzieci z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, a także z wadami postawy. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody, dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta. Praktyki odbywałam w publicznych i prywatnych palcówkach w Warszawie m.in w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Dobry Start.

Praca z dziećmi przynosi mi dużą satysfakcje.

Zdobytą wiedzę poszerzam o kursy i szkolenia ukończyłam:

  • Kinesiology Taping Podstawowy
  • Punkty Spustowe
  • Terapia ręki
  • Kurs SI
  • Anatomy Trains Structure & Function
  • Warsztaty ,, Dziecko Wiotkie”
  • Warsztaty ,, Dziecko ze wzmożonym napięciem mięśniowym”
  • Kurs ,,Rozwój dziecka (ontogeneza motoryczna) oraz odruchy w pierwszym roku życia”
  • Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Forum Praktyków- Skoliozy

Integracja Sensoryczna »
Rehabilitacja »

Aleksandra Jaworska (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT-Bobath, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Ukończyłam studia magisterskie na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Od początku studiów kształciłam się w kierunku fizjoterapii pediatrycznej, gdyż kocham pracę z najmłodszymi Pacjentami. Daje mi ona mnóstwo radości oraz satysfakcji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Ze względu na duże zainteresowanie tematyką neurologiczną, swoją pracę magisterską napisałam na temat analizy chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Podczas pracy z Dziećmi bardzo ważne dla mnie jest nawiązanie z Nimi jak najlepszego kontaktu, a także współpraca z Rodzicami oraz wspólne ustalanie i realizowanie celów terapii.

Uczęszczam na liczne warsztaty, konferencje oraz kursy, aby stale się rozwijać i jak najlepiej pracować ze swoimi Pacjentami. Do tej pory ukończyłam:

 • Kurs Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci
 • Kurs Wady postawy u dziecka wieku przedszkolnym w odniesieniu do zaburzeń w rozwoju sensomotorycznym. Ocena i badanie postawy dziecka.
 • Kurs Diagnoza procesów integracji sensorycznej
 • Kurs II stopnia „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej”
 • Kurs I stopnia z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej
 • Kurs podstawowy „Koncepcja PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation”
 • Warsztaty „Gimnastyka korekcyjna w wadach postawy, skrzywieniach kręgosłupa- usprawnianie”
 • Kurs „Ocena neurorozwojowa dziecka- wczesna interwencja”
 • Kurs podstawowy „Kinesiology Taping”
 • Kurs „Pierwsza pomoc pediatryczna”
 • Kongres pn. „Wybrane tematy z fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna”
 • Seminarium wprowadzające „Terapia Integracji Sensorycznej Ayres SIAT Pedagogiki Integracyjno-Sensorycznej SIPad”
 • Konferencja „Pediatria jakiej nie znacie 2014”

Integracja Sensoryczna »
Rehabilitacja »

Ewa Durka (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT Bobath, PNF, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

OBECNIE PRZEBYWA NA URLOPIE
Jestem absolwentką studiów magisterskich II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Posiadam doświadczenie zawodowe w rehabilitacji dzieci i niemowląt, zbierane w placówkach rehabilitacji neurologicznej oraz w szpitalach klinicznych w Warszawie i innych miastach w Polsce i za granicą. Uczestniczyłam w wielu warsztatach i konferencjach naukowych z zakresu rehabilitacji. W swojej pracy najbardziej cenię sobie zabawę – to dzięki niej dzieci mogą osiągać kolejne cele terapeutyczne, w pełni angażować się w terapię, rozwijać umiejętności ruchowe i wyobraźnię. Uwielbiam podróże i taniec.

Ukończone kursy:

 • NDT Bobath Basic Certificate Course in the Management and Treatment of Children with Cerebral Palsy and Other Neuromotor Disorders
 • NDT Bobath Advance – Kurs rozwijający
 • NDT Bobath Baby – zaawansowany kurs diagnostyki i terapii neurorozwojowej niemowląt
 • Kurs metody PNF – poziom podstawowy
 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II Stopnia
 • Kurs Kinesio Taping
 • Kurs wprowadzający dotyczący dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w wieku 0-2 lata
 • Warsztaty ‘Narzędzie M-CHAT-R/F’ – wczesne wykrywanie autyzmu
  dziecięcego, Program BadaBada,
 • Kurs Języka miganego
 • Szkolenie ‘Rozwój niemowlęcia’
 • Fakultet ‘Komunikacja z pacjentem’
 • Fakultet ‘Logopedia w fizjoterapii

Terapia Bobath »
Integracja Sensoryczna »

Małgorzata Groman (Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog)

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ukończyłam na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ukończyłam studia podyplomowe o specjalności Wczesna Interwencja oraz Oligofrenopedagogika. Tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam pracując jako nauczyciel i terapeuta SI w szkole specjalnej oraz kończąc liczne szkolenia m. in.:

● Kurs III stopniowy. Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
● Szkolenie I-go i II-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej
● Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
● Kurs „Terapia Ręki”
● Szkolenie „Diagnoza i terapia osób z Autyzmem”
● Szkolenie „Autyzm i zespół Aspergera”
● Warsztat „Poprzez kontakt i dialog do współpracy z dziećmi” – NVC
● Szkolenie I-go i II-go stopnia „Alternatywne i Wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)”
● Szkolenie Podstawowe i Zaawansowane PECS
● Szkolenie I-go stopnia Makaton

Czas spędzony z dziećmi daje mi ogromną radość, a każdy ich mały sukces jest dla mnie ogromną motywacją do dalszego rozwoju.

Integracja Sensoryczna »

Sylwia Lewocik(Terapeuta Integracji Sensorycznej, Psycholog)

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, specjalizacja – psychologia kliniczna. Obecnie zdobywam kwalifikacje pedagogiczne. Jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Posiadam uprawnienia do prowadzenia zajęć z Terapii Ręki. Ukończyłam także szkolenie z Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R).Od 2012 roku zajmuje się pracą z osobami (zarówno dziećmi, jak i dorosłymi) z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich w na oddziale psychiatrycznym oraz pracując w przedszkolach, fundacjach, poradniach i stowarzyszeniach.
Po pracy oddaję się działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Integracja Sensoryczna »

Katarzyna Piekorz(Terapeuta Integracji Sensorycznej, Fizjoteraputa)

Jestem absolwentką fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (studia licencjackie) i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (studia magisterskie).Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu warszawskich i śląskich placówkach rehabilitacyjnych (m.in w Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawskim Szpitalu dla Dzieci, Centrum Intensywnej Terapii „Olinek”). Cały czas chcę się rozwijać i doskonalić siebie, a przede wszystkim lepiej i skuteczniej prowadzić terapię, dlatego aktywnie poszukuję wiedzy uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Ukończyłam następujące kursy:

 • Integracja sensoryczna I i II stopnia
 •  Neurorozwojowa diagnoz i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
 • Terapia ręki
 •  Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp na podłożu neurofizjologicznym wg Barbary Zukunft-Huber
 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka
 • Masaż Shantali
 • Kurs podstawowy nauki pływania wg zasad koncepcji Halliwick

W codziennej pracy cenię sobie przede wszystkim pomysłowość dzieci, która nie zna granic, ich szczerość i zaangażowanie. W terapii staram się podążać za dzieckiem i równocześnie dostosowywać przebieg zajęć tak, aby przez zabawę osiągać kolejne cele terapeutyczne.

Swój wolny czas najchętniej spędzam na łonie natury, uwielbiam wycieczki za miasto, gdzie mogę odetchnąć i nieco zwolnić tempo.

Integracja Sensoryczna »

Rehabilitacja »

Teresa Kozaczyńska (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT-Bobath)

Jestem magistrem fizjoterapii i od 22 lat pracuje z niemowlętami. Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

 • 1996 Kurs Nauczania Kierowanego w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 • 1998 Szkolenie na Węgrzech w Ośrodku MOIRA „System Conductive Education”
 • 2001 Kurs NDT-Bobath oraz otrzymanie certyfikatu terapeuty NDT-Bobath
 • 2002 Kurs „Funkcjonalna ocena i metody usprawniania widzenia dzieci słabo widzących”
 • 2002 Kurs „Diagnoza rozwoju i funkcjonowania małego dziecka niewidomego ze sprzężoną niepełnosprawnością”
 • 2004 Kurs „Terapia i praktyka terapii psychomotorycznej”
 • 2004 Kurs NDT-Bobath of Babies
 • 2005 Kurs Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej” I i II stopnia
 • 2006 Kurs podstawowy PNF
 • 2007 Kurs Biofeedback
 • 2014 Studia Licencjackie z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie
 • 2016 Studia Magisterskie z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie

Jestem aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath, biorę udział w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę. Obecnie pracuję w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Kopernika. Bardzo lubię pracę z dziećmi, każdego roku staram się podnosić swoje kwalifikacje, aby jak najlepiej pomagać małym pacjentom.

Terapia Bobath »
Rehabilitacja »

Olga Pardej (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT-Bobath)

Jestem absolwentką warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie ukończyłam studia na kierunku fizjoterapia – najpierw licencjackie, a następnie uzupełniające magisterskie. Jestem terapeutką NDT-Bobath (kurs podstawowy oraz kurs baby). Dodatkowo ukończyłam szkolenie z oceny ruchów globalnych metodą Prechtl’a, służącej bardzo wczesnemu wykrywaniu zaburzeń w pracy centralnego układu nerwowego, a także kurs kinesilogy tapingu oraz oligofrenopedagogiki. W swojej pracy wykorzystuję również wiedzę o procesach integracji sensorycznej (szkolenie I stopnia).

Od początku byłam przekonana, że chcę pracować z najmłodszymi pacjentami i pod tym kątem rozwijałam się zawodowo. Już w trakcie studiów odbywałam praktyki i ponad roczny wolontariat w Centrum Zdrowia Dziecka. Prowadzę zajęcia już z kilku tygodniowymi dziećmi. Najczęściej terapia jest prowadzona, maksymalnie do czasu, gdy dziecko dobrze opanuje chodzenie. Zajmuję się zarówno dziećmi zdrowymi (gdy rodzice potrzebują instruktaża pielęgnacyjnego) jak i dziećmi z poważnymi zaburzeniami.

Poza pracą moją pasją jest sport, zwłaszcza siatkówka oraz narciarstwo. Bardzo lubię podróże, kino hiszpańskie i latynoamerykańskie oraz dobre książki.

Terapia Bobath »
Rehabilitacja »

Tomasz Śliwiński (Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT-Bobath)

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył kursy:

 • terapii PNF,
 • terapii metodą McKenziego,
 • NDT Bobath,
 • NDT Bobath Baby,
 • SI (integracja sensoryczna),
 • masaż klasyczny i leczniczy I stopnia.

Uczestnik warsztatów oraz konferencji dotyczących koncepcji NDT Bobath. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich placówkach, m.in. Szpital Bielański i Bródnowski na oddziałach ortopedii, neurologii, neurochirurgii oraz w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.

Terapia Bobath »
Rehabilitacja »

Alicja Grabowska (Logopeda, Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Obecnie na urlopie.

Z wykształcenia jestem logopedą i pedagogiem specjalnym. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukończyłam studia magisterskie o specjalności pedagogika rewalidacyjna oraz studia podyplomowe z logopedii. Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy jako logopeda, prowadziłam terapię dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami mowy. Dodatkowo zajmowałam się terapia rewalidacyjną dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie pracuję jako logopeda i pedagog specjalny w szkole podstawowej. Od 4 lat prowadzę treningi umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera.

Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje, ukończyłam dwustopniowy kurs uprawniający do diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, uczestniczyłam w szkoleniu “Trudne zachowania u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Metody behawioralne.”, a także “Zespół nadpobudliwości psychoruchowej-rozpoznawanie i praca z zachowaniami problemowymi.”

Integracja Sensoryczna »
Logopeda »
Pedagog »

Paulina Adamczyk (Neurologopeda, Terapeuta IAS)

Moja przygoda z logopedią rozpoczęła się od magisterskich studiów polonistycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, że to język jest żywy, ciągle się zmienia, ale także nas określa. Idąc za moimi zainteresowaniami ukończyłam podyplomowe studia z logopedii, a następnie neurologopedii na UMCSie w Lublinie.

Od kilku lat zajmuję się terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pracowałam w Rzeszowskim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych, gdzie stykałam się głównie z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, MPD. Poza tym pracowałam w Poradni Diagnozy i Terapii Trudności Szkolnych z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, dyslalią, Zespołem Aspergera. Dodatkowo byłam tłumaczem języka migowego przy Duszpasterstwie Osób Niesłyszących w Rzeszowie.

Swoją wiedzę i kwalifikacje zdobywam biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. Ukończyłam Trzystopniowy Kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z autyzmem, warsztaty masażu logopedycznego, kurs symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, trzystopniowy kurs języka migowego. Biorę również udział w konferencjach logopedycznych i terapeutycznych o alternatywnych metodach komunikacji oraz terapii behawioralnej.

Logopeda »

Magdalena Pyra (Logopeda)

Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedyczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ponadto niedługo ukończę również studia psychologiczne ze specjalnością kliniczną. Stale poszerzam swoja wiedzę i zdobywam nowe umiejętności odbywając różnego rodzaju staże i praktyki, m. in. w Instytucie Matki i Dziecka, ogólnodostępnych przedszkolach i szkołach, poradni psychologiczno- pedagogicznej, w szkole specjalnej oraz innych placówkach oświatowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Poza pracą w Poradni Konwaliowa , pracuję również jako logopeda w innej poradni psychologiczno- pedagogicznej na terenie Warszawy.Uważam, iż terapia z dziećmi powinna być zorganizowana w taki sposób, aby dzieci odbierały ją jako dobrą zabawę- nie jako nużącą pracę. Na tej zasadzie buduję plan przeprowadzanych przeze mnie zajęć. W związku z tym często tworzę własne pomoce do terapii, wprowadzam zabawy ruchowe związane z ćwiczeniami logopedycznymi, uwzględniając przy tym nie tylko potrzeby, ale także indywidualne zainteresowania moich pacjentów. Przez kilka lat należałam do grupy teatralnej, dzięki czemu mogłam w znacznym stopniu rozwinąć swoją kreatywność. Sądzę, że właśnie ta cecha jest jednym z wyznaczników pomyślnej współpracy z dziećmi.

Logopeda »

Marta Puścion (Logopeda)

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedyczną . Obecnie kontynuuję edukacje na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu doskonaląc swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach . Dotychczas ukończyłam między innymi szkolenia dotyczące Metody Krakowskiej (stmultaniczno- sekwencyjna metoda nauki czytania, stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, programowanie języka, wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, terapia neurobiologiczna), Terapii Behawioralnej, zaburzeń karmienia, mowy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, alternatywnych metod komunikacji, terapii PNF w zaburzeniach funkcji oralnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich w wielu szkołach, przedszkolach, fundacjach, poradniach i stowarzyszeniach uczestnicząc w programie „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”. Dodatkowo brałam udział w praktykach w Centrum Zdrowia Dziecka, Instytucie Matki i Dziecka, Szpitalu Grochowskim i wielu innych miejscach. Dotychczas pracowałam w przedszkolu, żłobku i poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Praca z dziećmi to moja pasja, która daje mi dużo satysfakcji, energii i uśmiechu.

Logopeda »

Katarzyna Klajn (Logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej)

Jestem absolwentką podyplomowych studiów logopedycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Tytuł magistra uzyskałam na UKSW w Warszawie.

Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk, m.in. w szkole podstawowej, przedszkolu terapeutycznym i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cały czas staram się poszerzać swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumianych trudności z komunikacją i w tym celu ukończyłam szereg szkoleń i warsztatów logopedycznych, m.in. z zakresu opóźnionego rozwoju mowy, masażu logopedycznego, trudności komunikowania się w autyzmie, FAS. Ukończyłam także dwustopniowe szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii ręki oraz szkolenie z Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R). W lipcu 2015 r. zakończyłam trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w praktyce terapeutyczno-edukacyjnej dzieci z autyzmem. W czerwcu 2017 r. uzyskałam kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

Mają pasją są podróże i narciarstwo. Poza godzinami pracy podróżuję autostopem po Europie lub palcem po mapie planując następną podróż. Piszę podróżniczego bloga, czytam fantastykę i kryminały.

Logopeda »

Integracja Sensoryczna »
Terapia Ręki »

Agnieszka Głębocka (Neurologopeda)

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, gdzie ukończyłam pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą z resocjalizacją – licencjat. Na Uniwersytecie Szczecińskim, zdobyłam tytuł magistra na kierunku socjologia, specjalność – pracownik socjalny. W 2006 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam studia podyplomowe i otrzymałam tytuł logopedy dyplomowanego. Chcąc pogłębić swoją wiedzę w 2016 r. ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie studia podyplomowe z zakresu neurologopedii.
Dodatkowo ukończyłam kursy:
-AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji;
-kurs I –go stopnia z techniki terapii mowy metodą Werbo – Tonalną;
-kurs z terapii jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną Stopień Pierwszy i Drugi – Technika Delikatnego Startu Mowy, Technika Przedłużonego Mówienia.

Aktualnie pracuję jako neurologopeda w szkole oraz w poradniach. Zajmuję się:

 • Wczesną interwencję logopedyczną u noworodków i wcześniaków,
 • Profilaktyką zaburzeń mowy,
 • Diagnozą logopedyczną i neurologopedyczną,
 • Stymulacją rozwoju mowy,
 • Terapią opóźnionego rozwoju mowy,
 • Terapią wad wymowy (dyslalia),
 • Terapią jąkania techniką TPN (Technika Przedłużonego Mówienia) oraz TDSM (Techniką Delikatnego Startu Mowy) u dzieci i dorosłych,
 • Terapią afazji, dysfazji, anartrii, dyzartrii u dzieci i dorosłych,
 • Terapią mowy u osób po laryngektomi.

Logopeda »

Katarzyna Życka (Logopeda, Pedagog, Terapeuta Funkcji Wzrokowych)

Jestem logopedą, pedagogiem i specjalistą terapii widzenia. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na WSP TWP im. Korczaka w Warszawie oraz wiele szkoleń doskonalących i kwalifikacyjnych, m.in. w zakresie: diagnoza i terapia funkcji wzrokowych IMPULS SYSTEM w trudnościach w czytaniu i pisaniu, metody krakowskiej, III stopniowa Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako logopeda i pedagog w przedszkolach i szkole. Obecnie prowadzę terapię i diagnozę w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami mowy i języka różnego pochodzenia – z autyzmem, Zespołem Downa, zespołem Aspergera, MPD, FAS, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, ADHD, alalią, dyslalią. W pracy staram się wykorzystywać różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dążę do tego, aby jak najlepiej zrozumieć trudności dziecka oraz wspierać jego mocne strony.

Logopeda »

Agnieszka Ciemińska (Logopeda, Terapeuta IAS)

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł magistra pedagogiki. Ukończyłam ponadto studia podyplomowe na kierunku logopedia. W swojej pracy zawodowej zajmowałam się prowadzeniem terapii logopedycznej, pedagogicznej, zajęć z terapii ręki, logorytmiki, treningu słuchowego oraz warsztatów motoryki małej. Prowadzenie wymienionych zajęć poprzedzone było ukończeniem stosownych kursów, szkoleń i warsztatów, dotyczących m.in. terapii i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, opóźnionego rozwoju mowy, terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych, diagnozy funkcjonalnej osób z zaburzeniami rozwoju, wspomagania motoryki, słuchu i mowy dziecka, wybranych zagadnień ortoptyki czy pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradni dla dzieci z autyzmem dziecięcym, placówkach terapeutycznych, na stanowisku logopedy w jednym z warszawskich przedszkoli oraz prowadząc zajęcia w przedszkolu specjalnym. Pozwoliło mi to od strony praktycznej rozwinąć kompetencje do pracy z dziećmi z różnymi potrzebami rozwojowymi.

Obecnie moim podstawowym obszarem zainteresowań są terapie neurorozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem treningów słuchowych. W 2009r. ukończyłam pierwszą w Polsce edycję szkolenia Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen-IAS; od kilku lat prowadzę terapię słuchową opartą o tę właśnie metodę. W prowadzonych zajęciach dodatkowo wykorzystuję elementy Integracji Bilateralnej (certyfikat ukończenia kursu indywidualnego oraz programu szkolnego metody). Swoje zaplecze terapeutyczne w tym obszarze regularnie uzupełniam poprzez uczestnictwo w superwizjach i kursach doszkalających.

Do swojej pracy staram się podchodzić kompleksowo, łącząc zdobyte doświadczenie oraz wiedzę teoretyczną i w ten sposób oferując małym pacjentom jak najlepsze możliwości korzystania z prowadzonej terapii.

Johansen »

Barbara Wujczyk (Pedagog, Dogoterapia)

Obecnie na urlopie.

Wolontariusz w Fundacji “Razem Łatwiej – zwierzęta przełamują bariery” i nauczyciel języka angielskiego. Ukończyła kursy felinoterapii i dogoterapii, współpracuje z trenerami zwierząt nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Razem ze swoimi psami: Thami (chart rosyjski) i Bash’em (mieszaniec charta i bordera) prowadzi zajęcia wszędzie tam, gdzie dzieci czekają na spotkanie ze zwierzętami: w poradniach, przedszkolach i szkołach, odwiedza także domy dziecka i hospicja

Mówi: “Dzieci to moja misja, zwierzęta to moja pasja”

Dogoterapia »

Obsługa pacjentów

Angelika Nitecka (Kierownik recepcji)

Ukończyłam studia magisterskie w zakresie psychologii. W Poradni Konwaliowa wspomagam zespół poprzez głównie koordynowanie recepcji. W kontaktach interpersonalnych ważne jest dla mnie połączenie serdecznego i taktownego stosunku do drugiego człowieka. Lubię podejmować wyzwania. Wolny czas spędzam aktywnie, spełniając przy tym swoje pasje, takie jak: jazda konna,jazda na nartach czy wędrówki.

Kontakt »

Arleta Kwiatkowska (Koordynator Recpecji)

Ukończyłam studia I stopnia o specjalizacji: Logistyka Transportu Międzynarodowego. W Poradni Konwaliowa zajmuję się koordynowaniem pracy w recepcji.
Aktualnie jestem aktywną mamą dwóch dziewczynek, które pochłaniają cały mój wolny czas. Jeśli jednak znajdę chwilkę dla siebie to sięgam po literaturę np. z czasów II wojny światowej.

Kontakt »